Turussa tehtiin vuoden 2021 aikana 9 autopysäköinnin ja 5 pyöräpysäköinnin kokeilua. Kokeilujen tavoitteena oli löytää ideat, joilla olisi potentiaalia toimia markkinaehtoisesti ja jäädä pysyviksi, vähähiilisyyttä edistäviksi ratkaisuiksi kaupunkiympäristössä. Kokeiluista kerättiin käyttäjäpalautetta eri kanavien kautta.

Mikä on 6Aika?

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Vastaamme strategialla haasteisiin, joita kaupungistuminen tuo. Haluamme kehittää kaupunkejamme entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.

Lisätietoja: 6Aika

Liikenteen päästöjen vähentäminen on välttämätöntä, jotta Turku voi saavuttaa tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuonna 2029. 
 
Turun keskustassa, Vanhassakaupungissa ja Kupittaalla kokeiltiin kesän ja syksyn 2021 aikana useita vähähiilisen liikkumisen palveluita. Kokeilujen tavoitteena oli vähentää pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa turhaa autoilua, helpottaa kimppakyydin käyttöä työmatkoilla sekä edistää turvallista ja laadukasta pyöräpysäköintiä ja pyöräliikennettä. 
 
Kokeiluista vastasivat alan yritykset ja niitä tukivat Turun kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulu. 
 
Kokeiluja rahoittivat 6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanke sekä Turun kaksi kärkihanketta Smart and Wise Turku ja Keskustan kehittäminen.  
 

Lue esitteestä lisää mukana olleista yrityksistä ja kokeilujen tuloksista:

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa - Turun auto- ja pyörä- pysäköinnin kokeilut 2021 (pdf)

Lisätietoja

Juha Pulmuranta
Projektipäällikkö
Liikkumispalvelut, kaupunkiliikkumisen ratkaisut
Turun kaupunki
p. 040 617 5381, juha.pulmuranta(at)turku.fi