As part of the 6Aika – Six Cities Strategy, ILPO project supports cities in reaching their ambitious climate goals.

Mikä on 6Aika?

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Vastaamme strategialla haasteisiin, joita kaupungistumien tuo. Haluamme kehittää kaupunkejamme entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.

Lisätietoja: 6Aika

The principles of the 6Aika: ILPO project were compiled to serve as a model for a climate-positive business area, bringing more efficiency to the circular economy while reducing emissions. The model, which was piloted at the Topinpuisto circular economy hub in Turku, can now also be applied elsewhere. The model supports the idea of how to move forward in the climate work of the business area.

You can read more here Cooperation boosts efficiency in business area climate work

Artikkeli on osa 6Aika: ILPO-hanketta, jossa kehitetään ilmastopositiivisia yritysalueita Turussa, Tampereella ja Vantaalla. Toteutamme yritysyhteistyössä muun muassa konkreettisia kiertotalouden kokeiluja, kehitämme päästölaskentaa ja edistämme vähähiilisyyttä yrityksissä, arvoketjuissa ja yritysalueilla.