Turku luopuu koronatartuntojen laajamittaisesta jäljityksestä sekä karanteeniin asettamisesta. Tartuntojen jäljitystä kohdistetaan vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin, joita ovat mm. asumispalveluyksiköiden ja hoivalaitosten sekä muiden terveydenhuollon yksiköiden asukkaat, potilaat ja työntekijät.

Turussa koronatartuntojen ilmaantuvuusluku on erittäin korkealla tasolla (n. 1500/100 000/14 vrk.). Hyvin suurella todennäköisyydellä tartuntamäärät kasvavat voimakkaasti seuraavien viikkojen aikana, sillä omikronvariantti leviää aiempia virusmuunnoksia nopeammin. Nykyisessä epidemiatilanteessa yksittäisen henkilön kontaktien jäljittämisellä ei enää ole samalla tavalla merkitystä kuin aiemmin. Tehokkain keino estää vaikeaa koronavirustautia on väestön laajamittainen rokottaminen.

– Tarvitsemme kaikkien turkulaisten tukea ja vastuullisuutta. Se on myös välttämätöntä epidemian hallinnan ja terveydenhuollon kantokyvyn kannalta. Jokaisen on nyt aika hakea koronarokote, noudattaa koronavarotoimia sekä jäädä sairaana kotiin. Turkulaisten vastuullinen toiminta hidastaa epidemian etenemistä, pormestari Minna Arve vetoaa.

Omikronvarianttiin liittyvien ominaisuuksien, kuten suuren tartuttavuuden ja lyhyen itämisajan vuoksi tartuntamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti tammikuun aikana ja tartuntojen jäljitystyö sekä karanteeniin asettaminen ovat menettäneet vaikuttavuutensa. Altistuneiden jäljittämisestä ja karanteenista luopuminen on kansallisen pandemiasuunnitelman mukaista. Myös THL on 5.1.2022 todennut lausunnossaan, että tartunnanjäljitys on tehokkainta, kun tartuntoja on suhteellisen vähän. Jatkossa tartuntojen jäljitys keskitetään Turussa mm. asumispalveluyksiköiden, hoivalaitosten sekä muihin terveydenhuollon yksiköiden asukkaisiin, potilaisiin ja työntekijöihin.

– Vaikka tartuntaluvut kasvavat kovaa vauhtia, on meillä Turussa väestö saanut laajalti jo rokotukset ja taudinkuva on useimmilla lievä. Koronavarotoimien noudattaminen ja koronarokotteen hakeminen on nyt kuitenkin erityisen tärkeää. Sairaalahoidon tarpeen kasvuun on varauduttu, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

Jatkossa koronavirusinfektio sairastetaan pääasiassa kotona ilman testausta

Jatkossa lievästi hengitystieoireisen ei enää tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai hakeutua koronatestiin, mikäli hän ei kuulu terveydentilansa tai ammattinsa puolesta riskiryhmiin. Vakavissa oireissa, kuten hengenahdistuksessa tai yleistilan laskiessa tulee aina olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

– Jatkossa koronavirusinfektio sairastetaan pääasiassa kotona ilman terveydenhuollossa tehtyä testiä. Lieväoireisten sekä perusterveiden aikuisten ja lasten ei tarvitse hakeutua koronatestiin, vaan tauti sairastetaan flunssan tapaan. Oireisen tulee jäädä kotiin vähintään viiden päivän ajaksi ja välttää omaehtoisesti kontakteja. Jokaisen on hyvä kertoa omille kontakteilleen altistumisen mahdollisuudesta, ja altistuneiden on aiheellista välttää turhia kontakteja viiden päivän ajan, Peltoniemi muistuttaa.

Myöskään perhepiirissä, työpaikoilla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Halutessaan voi tehdä koronavirustaudin kotitestin. STM suosittelee kotitestaamista erityisesti henkilöille, joilla on lieviä koronavirustartuntaan sopivia oireita sekä oireisille alle 12-vuotiaille ja samanaikaisesti hänen vanhemmilleen ja sisaruksilleen. Lisäksi suositus on, että oireettomat koronavirukselle altistuneet tekevät kotitestin vähintään kahdesti kolmen päivän välein nimenomaan oireettomien testaamiseen tarkoitetulla testillä. Jos kotitestitulos on positiivinen, siihen suhtaudutaan samoin kuin virallisella testillä saatuun positiiviseen tulokseen. Käytännössä tämä tarkoittaa pysymistä kotona ja kodin ulkopuolisten kontaktien minimoimista.

– Jäljitystiimimme ei tällä hetkellä pysty soittamaan kaikille terveydenhuollossa testatuille koronaan sairastuneille turkulaisille. Päivitämme Turun nettisivuille ohjeet sairastuneille, Peltoniemi sanoo.

Terveydenhuollossa tehtävää koronatestausta suositellaan hengitystieinfektio-oireissa erityisesti seuraaville ryhmille:

  • sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- sekä asiakastyötä tekeville työntekijöille
  • henkilöille, joilla on vakava perussairaus tai esim. vastustuskykyä heikentävä lääkitys
  • raskaana oleville
  • erityisesti yli 60-vuotiaille rokottamattomille, jotka eivät ole edeltävän 6 kuukauden aikana sairastaneet koronaa

Henkilökunnan sairastumiset ja poissaolot vaikuttavat hyvinvoinnin palveluihin

Koronaepidemian vaikeutuminen näkyy myös Turun kaupungin hyvinvoinnin palveluissa, sillä erityisesti vanhusten asumispalveluissa, kotihoidossa sekä terveyspalveluissa on runsaasti henkilökuntaa sairaana ja poissa töistä. Turun kotihoidossa ei kaikkia asiakaskäyntejä voida välttämättä tehdä suunnitellusti, vaan käyntejä saatetaan joutua lyhentämään, siirtämään tai perumaan. Välttämättömät lääkitykseen, ravitsemukseen ja hoitoon liittyvät toimenpiteet kuitenkin varmistetaan. 

– Varaudumme parhaillaan siihen, että omikronvariantti tulee sairastuttamaan henkilöstämme yhä laajemmin ja edessä on hankalat ajat. Olemme tehneet suunnitelmia siitä, että mistä toiminnoista voimme siirtää henkilöstöä mm. vanhuspalveluiden tueksi. Henkilöstömme on jo erittäin kovilla ja väsyneitä, ja siksi omaisten apu vanhuspalveluissa on tarpeen. Joudumme todennäköisesti rajoittamaan myös kiireettömiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujamme, muuten emme selviä epidemiatilanteen hoidosta. Toivomme, että kaikki ymmärtävät tilanteen vakavuuden ja vaikutukset, sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa sanoo.

Sairaalapalveluissa ja vanhusten asumispalveluissa voi jatkossakin vierailla, eikä vierailuja olla kieltämässä. Vierailuille ei kuitenkaan tule lähteä vähäisissäkään flunssan oireissa, ja yksiköissä vieraillessa tulee noudattaa tarkkoja hygieniaohjeistuksia henkilöstön ohjeistuksen mukaan.

Kaikista vierailuista on myös hyvä sopia etukäteen henkilöstön kanssa. Yksiköissä, joka on koronaepidemian vuoksi karanteenissa, ei voi vierailla, ellei kyse ole saattohoitotilanteesta. 

Turku on 3. rokotuksissa kärkisijoilla suuriin kaupunkeihin verrattuna

Kolmannet koronarokotukset edistyvät Turussa erinomaisesti vertailtuna muuhun Suomeen. Tällä hetkellä 3. rokotuksen turkulaisista on saanut 34,8 %. Yli 75-vuotiaissa rokotuskattavuus on kolmansien rokotteiden osalta jo yli 80 %.  Myös 5–11-vuotiaiden rokotukset edistyvät Turussa hyvin.

Koronarokotuksia saa ilman ajanvarausta eri pop up –rokotustapahtumista sekä Koko Turku rokottaa –tapahtumista. Lisäksi rokotukseen voi varata halutessaan ajan eTerveyspalveluiden kautta.