Turun kaupungilla on nyt viisi kärkihanketta. Kolme uusinta vahvistettiin kaupunginhallituksessa 17.1.2022. Niissä panostetaan kulttuuriin, osaamiseen ja yhteisöllisyyteen.

Turku asetti ensimmäiset kärkihankkeensa vuonna 2016. Tuolloin päätetyt Keskustan kehittämisen ja Turun Tiedepuiston kärkihankkeet jatkavat edelleen kaupungin kärkihankkeina päivitetyillä tavoitteilla.

Pormestariohjelman myötä on laadittu kolme uutta kärkihanketta: Osaamisen kärkihanke, Kulttuurin kärkihanke ja Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke (Yhteisöllinen Turku). Niiden tavoitteita ja toimenpidesuunnitelmia valmisteltiin syyskauden ajan.

Kärkihankkeet tulevat toimimaan tiiviissä yhteistyössä sekä keskenään että kaupungin palvelualueiden ja sidosryhmien kanssa.

- Kärkihankkeiden toimintasuunnitelmat ja toimintamallit on luotu rinnakkain. Käytännössäkin kärkihankkeet tulevat toimimaan tiiviissä yhteistyössä sekä keskenään että kaupungin palvelualueiden ja sidosryhmien kanssa. Näin edistetään vaikuttavimmin pormestariohjelman laaja-alaisia tavoitteita, luodaan uusia palveluja ja vahvempaa Turkua, Turun kärkihankejohtaja Björn Grönholm kertoo.

Kulttuurilupaus antaa suunnan kulttuurin kärkihankkeelle

Kulttuurin kärkihanke ponnistaa vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden pohjalta ja vahvistaa edelleen kulttuurin merkitystä kaupungissa. Hankkeen suunnannäyttäjäksi laaditaan kulttuurilupaus, jota on työstetty eri sidosryhmiä laajasti osallistaen.

Kärkihankkeen valmistelua on koordinoinut vapaa-ajan palvelukokonaisuus, mutta toteutukseen osallistuvat kaupungin toimijoiden lisäsi keskeisinä kumppaneina myös esimerkiksi taiteilijat ja kulttuurin vapaa kenttä.

Kulttuurin kärkihankkeen tavoitteita kuvaavat sille nimetyt viisi kärkiteemaa: 1) onnelliset ja sivistyneet turkulaiset, 2) taide ja kulttuuri työnä, 3) kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta, 4) rajattomat rakenteet sekä 5) uudistuvat ja luovat kohtaamisen tilat.

Osaamisen kärkihankkeen taustalla Osaamisen visio 2040

Osaamisen kärkihankkeen tarkoituksena on vahvistaa turkulaisten osaamista, houkutella uusia osaajia Turkuun sekä tunnistaa paremmin kaikkea sitä osaamista, mitä turkulaisilla jo on. Kärkihankkeen taustalla on yhdessä Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuslaitoksen kanssa tehty Osaamisen visio 2040.

Kärkihankkeen valmistelussa on kuultu laajasti muun muassa korkeakoulukenttää ja kehitysyhtiö Turku Science Parkin asiantuntijoita. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat koko kasvatuksen ja koulutuksen kenttään varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja edelleen työ- ja elinkeinoelämään.

Yksi Osaamisen kärkihankkeen tavoitteista on parantaa kaupungin reagointikykyä työmarkkinoiden tarpeisiin.

- Yksi Osaamisen kärkihankkeen tavoitteista on parantaa kaupungin reagointikykyä työmarkkinoiden tarpeisiin. Osaajista kilpaillaan, joten tarvitsemme tehokkaan toimintamallin uusienkin osaajien saamiseksi Turkuun niin Suomesta kuin ulkomailta, Grönholm sanoo.

Osaamisen kärkihankkeen kolme kärkeä ovat: 1) uusien innovaatio- ja osaamiskokonaisuuksien vahvistaminen Turkuun, 2) Turun elinvoiman vahvistaminen sekä työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen ja 3) kaupunkilaisten täysimittaisen osaamispotentiaalin käyttöön saaminen

Yhteisöllisyyden kärkihanke on ihmisten ja heidän asuinalueidensa asialla

Yhteisöllisyyden kärkihankkeella tuetaan turkulaisten mahdollisuuksia lisätä hyvinvointiaan ja panostetaan asuinalueiden tasapainoiseen kehittämisen. Hankkeen toimenpiteillä ratkotaan laajalla kumppanuudella sellaisia yhteiskunnallisia haasteita kuin yksinäisyys, mielenterveyden ongelmat, syrjäytyminen, liikkumattomuus ja alueellinen eriytyminen.

- Näihin kriittisiksi tunnistettuihin ilmiöihin vaikuttamisella voidaan saavuttaa isoja inhimillisiä ja taloudellisia hyötyjä, Björn Grönholm sanoo.

Yhteisöllisyyden kärkihanke koostuu koko kaupunkia koskevista toimista. Ne toteutetaan poikkihallinnollisesti yhdessä järjestökentän, asukkaiden ja yritysten kanssa. Hankkeen kolme kärkeä ovat: 1) hyvän mielen Turku, 2) liikkuva Turku ja 3) uudistuvien lähiöiden Turku.

Kaupunginhallitus asetti kaikki kärkihankkeet ajalle 17.1.2022–31.12.2025. Kärkihankkeiden etenemisestä raportoidaan pormestaristolle neljännesvuosittain ja pormestaristo ohjaa kärkihankkeita kaupunginhallituksen päätöksen asettamissa rajoissa.

Lue lisää kärkihankkeista: www.turku.fi/karkihankkeet