Tartuntatautilaissa on määräajan voimassa oleva säännös, jonka tavoitteena on suojata sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koronavirukselta.

Koronarokotesuojaa voidaan edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kaikissa sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama koronatartunnan riski vakaville seurauksille alttiille asiakkaille tai potilaille eli ns. riskiryhmille.

Henkilökohtaisen avun on tulkittu olevan palvelu, jota laki koskee.

Lähtökohta on, että näissä tehtävissä työntekijällä tulee olla joko: 

  • koronarokotteen antama suoja tai 
  • enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun ja laboratoriovarmistetun taudin antama suoja COVID-19-tautia vastaan.  

Rokotussuojan todentaminen

Työntekijän tulee esittää työnantajalle riittävä ja luotettava selvitys COVID-19-tautia vastaan saamastaan suojasta. Työnantaja pyytää rokotusta ja sairastettua tautia koskevat tiedot työntekijältä itseltään.  

Työnantaja voi edellyttää kirjallista selvitystä. Poikkeuksellisissa kiiretilanteissa voidaan sopia muunkinlaisesta luotettavasta selvityksestä ja kirjallisen selvityksen toimittamisesta jälkikäteen.   

Jos työntekijä kieltäytyisi antamasta tietoa, on katsottava, ettei työntekijällä ole tarvittavaa suojaa. Tällöin hän ei voisi työskennellä COVID-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa ilman erityistä syytä.

Jos asiakas ei kuulu riskiryhmään

Jos työhön ei kuulu lähikontaktia riskiryhmään kuuluvaan asiakkaaseen, ei työntekijältä voi edellyttää koronarokotetta tai sairastettuun tautiin perustuvaa suojaa. Työntekijältä ei siis voi edellyttää todistusta rokotteista tai sairastetusta koronasta. Näissä työsuhteissa työ jatkuu siten kuin ennenkin.  

Erityiset syyt poiketa lain vaatimuksista

Työnantaja voi poiketa lain vaatimuksista erityisestä syystä. Erityisenä syynä lain edellytyksiä täyttämättömän työntekijän käyttämiselle voi olla henkilöstöpula.

Erityinen syy olisi myös silloin, jos työntekijä olisi aloittanut COVID-19-rokotesarjan, mutta ei vielä olisi saanut täyttä rokotesarjaa eli työntekijä olisi esim. käynyt ottamassa ensimmäisen rokotuksen ja odottaa vielä seuraavia annoksia. 

Erityisen syyn olemassaolon arvioi työnantaja, eikä työntekijälle synny näillä perustein oikeutta vaatia työtä. 

Lisätietoja: