Turun varhaiskasvatuksessa toimii kuusi alueellista sosionomia, jotka tekevät työtä vanhemmuuden tukemiseksi. Huoltajat voivat olla heihin yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Varhaiskasvatuksen alueelliset sosionomit tekevät työtä varhaiskasvatuksessa olevien lasten perheiden kanssa. Sosionomit toimivat omilla alueillaan, tiiviissä yhteistyössä muun varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muun muassa neuvoloiden, sosiaalitoimen, ulkomaalaistoimiston ja esiopetuksen kuraattoreiden kanssa.

Turun varhaiskasvatuksessa toimivien alueellisten sosionomien yhteystiedot

 

 

”Mikään asia ei ole liian pieni tai iso”

Huoltajat voivat ottaa yhteyttä oman alueensa sosionomiin joko puhelimitse tai sähköpostitse. Mikään asia ei ole yhteydenottoon liian pieni tai liian iso.

– Huoltajat saavat tiedon tuen mahdollisuudesta varhaiskasvatuksen henkilöstöltä, Wilma-viestistä tai tiedotteista, joita on varhaiskasvatuksen toimipaikkojen ilmoitustauluilla, kertovat sosionomit Päivi Sillanpää, pohjoiselta alueelta, Vappu Lundén, läntiseltä alueelta, Paula Mäensalo, eteläiseltä alueelta, Oxana Kullberg, itäiseltä alueelta ja Sari Taipale, vuorohoidon alueelta. Heidän lisäkseen on vielä ruotsinkielisen varhaiskasvatusalueen sosionomi Trygve Svahnström.

Ryhmän mukaan osa perheistä ottaa yhteyttä, kun varhaiskasvatuksen henkilökunta vinkkaa heille tästä mahdollisuudesta, ja osa ottaa yhteyttä itsenäisesti. Kaikki perheet eivät halua kertoa asioistaan päivähoitopaikkaan.

– Usein huoltajat haluavat jutella yhdestä asiasta, mutta keskustelun edetessä voi löytyä muitakin huolenaiheita tai huomioita.

”Hyväksyvä ilmapiiri, valintoja ei arvostella”

Alueelliset sosionomit ovat saaneet työstään positiivista palautetta myös varhaiskasvatuksen henkilökunnalta. Henkilöstö voi keskittyä omaan perustehtäväänsä ja siirtää huolensa perheen jaksamisesta alueellisen sosionomin työtehtäväksi.

– Huoltajat voivat puhua meille vapaasti. Tietoja ei kirjata ilman lupaa ja keskustelut ovat luottamuksellisia. Perheet voivat ottaa yhteyttä milloin tahansa, mutta varsinainen keskustelu käydään pääsääntöisesti virka-aikana. Keskustelu tapahtuu joko kasvotusten, puhelimitse tai Teamsin kautta, ihan miten perheet itse toivovat.

Alueelliset sosionomit keskustelevat huoltajien kanssa lasten asioista, mutta keskusteluissa voidaan käsitellä myös huoltajien omia asioita. Esimerkiksi toimintatavat ja käytännöt, jotka ovat jatkuneet yli sukupolvien, voivat olla keskustelun aiheena.

– Nuoret perheet eivät ehkä halua toistaa sukupolvien yli seuraavia kasvatusmetodeja. He uskaltavat puhua ja käsitellä vaikeitakin asioita.

”Nopean toiminnan joukot”

Perheet ovat erilaisia ja huoltajilla on kaikilla omat tapansa ja tarpeensa. Osa voi olla hyvinkin avoimia ja toiset pohtivat pitkäänkin, mitä ja miten asioista voisi puhua.

Keskustelut aluesosionomien kanssa ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Tapaamisissa huoltajat saavat kuuntelijan, mutta myös vinkkejä ja apua omien toimintatapojensa arviointiin. Jos perheen tilanne on sellainen, että apua tarvitaan myös muilta tahoilta, alueelliset sosionomit ohjaavat huoltajia oikean palvelun piiriin.

– Toimimme perheiden rinnalla kulkijoina ja olemme tukena niissä asioissa, joita perheen arjessa on juuri nyt läsnä.

Kuvassa vasemmalta; Vappu Lundén, Paula Mäensalo, Päivi Sillanpää, Sari Taipale ja Oxana Kullberg