Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassaan avustusta kolmelle Turun hankkeelle. Valtionavustusta saatiin Raunistulan sillan, Itäisen Rantakadun ensimmäisen vaiheen sekä Yliopistonkadun kävelykadun jatkeen ja Kauppiaskadun pihakadun rakentamiselle.

Avustusta myönnettiin kaikkiaan 63 hankkeelle eri puolille Suomea. Hankkeilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähennetään liikenteen päästöjä.

- Kävellessä tai pyöräillessä kunto karttuu. Samalla matka taittuu ilmastoystävällisesti. Kunnat ja kaupungit tekevät ilmasto- ja terveystyötä, kun ne rakentavat eri puolelle Suomea laadukkaita pyöräbaanoja ja kävelyreittejä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Turku sai kaikista hakijakunnista eniten avustusta.

Turussa suurimman, yli 3,2 miljoonan avustuksen sai Raunistulan jalankulku- ja pyöräilysilta. Ratasillasta erillinen uusi silta sujuvoittaa liikkumista Ylioppilaskylän ja Raunistulan välillä ja mahdollistaa Aurajoen ylittämisen myös pyöräillen.

Itäisen Rantakadun kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuurin rakentamiskustannuksiin Traficom myönsi 1,9 miljoonaa. Itäisen Rantakadun hankkeessa rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet ajoradan rinnalle ja rauhoitetaan nykyinen rantabulevardi jalankululle ja oleilulle. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu Rettiginrinteen ja Sotalaistenkadun välinen osuus, minkä jälkeen rakentaminen siirtyy kohti joen alajuoksua.

Yliopistonkadun kävelykadun jatke ja torin edustan Kauppiaskadun pihakatu saivat 1,1 miljoonan euron avustuksen. Katuosuuksien rakentaminen on jo käynnissä ja ne valmistuvat ensi syksynä.

- Olemme Turun kaupungilla erittäin tyytyväisiä saamiemme avustusten suuruuteen. Turku sai kaikista hakijakunnista eniten avustusta. Raunistulan silta oli myös yksittäisistä hankkeista eniten avustusta saanut hanke. Kaikkiaan on hienoa, että valtio haluaa myös rahallisesti tukea kuntia jalankulun ja pyöräliikenteen edistämisessä ja kannustaa näin rakentamaan uutta korkealaatuista infrastruktuuria, sanoo liikennesuunnittelija Taneli Pärssinen.

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman avustuksia myönnettiin nyt neljättä kertaa. Turku on saanut Traficomin avustusta aiemmin vuonna 2018 Uudenmaantien laatukäytävän rakentamiselle ja vuonna 2020 Kauppias Hammarin kadun saneeraukselle sekä Rehtorinpellonkadun ja Vatselankadun saneeraukselle. Molemmat katuosuudet muutetaan pyöräkaduiksi. Turku haki tällä hakukierroksella avustusta myös Michailowin portaiden rakentamiseen Kakolanmäelle, mutta hankkeelle ei myönnetty avustusta.