Terveystiedon saaminen omalla äidinkielellä on tärkeää. Suomen Punainen Risti koordinoi järjestöjen monikielistä ja monikanavaista koronaviestinnän hanketta. Varsinais-Suomessa yhteistyötä tehdään Turun kaupungin kanssa ja eri kieliä puhuvat hankkeen avainhenkilöt jalkautuvat muun muassa oppilaitoksiin.

Book time for Covid-19 vaccination – joko sinä olet ottanut koronarokotteen?

Koronapandemian aikana on huomattu, että terveystiedon saaminen omalla äidinkielellä on erittäin merkittävää. Samalla on havaittu, että kaikkia kieliryhmiä ei välttämättä tavoiteta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksella toimivan Järjestöjen monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän koordinaatiohankkeen tavoitteena on yhteistyössä kumppanien kanssa kehittää ja tukea koronaviestintää, saavuttaa viestinnän avulla mahdollisimman paljon monikielisiä kohderyhmiä ja vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen.

Hanke tuottaa erikielistä materiaalia ja toimii yhteistyössä maahan muuttaneiden omien järjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että faktoihin perustuva koronatieto ja viranomaisten suositukset tavoittaisivat mahdollisimman monet.

Monikielisiä pop up -koronarokotustapahtumia oppilaitoksissa

Turussa yhteistyötä tehdään kaupungin, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Punaisen Ristin hankkeen avainhenkilöt jalkautuvat oppilaitoksiin kertomaan koronarokotteen ottamisen tärkeydestä. Samaan aikaan infojen kanssa Turun kaupunki järjestää oppilaitoksissa Pop up -rokotustapahtumia.

- Olemme koko ajan tehneet omaa koronaan ja koronarokotuksiin liittyvää viestintää useilla eri kielillä mm. kaupungin some-kanavissa, Turun kaupungin maahanmuuttajakoordinaattorien kautta sekä järjestämällä tapaamisia uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Kaikki yhteistyö monikielisten kohderyhmien tavoittelussa on tärkeää, sillä yhdistämällä voimamme saamme vaikuttavuutta koronaviestintään, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungilta sanoo.

Punainen Risti ja Turun kaupunki tekevät laajaa yhteistyötä

Eri kieliä puhuvien avainhenkilöiden merkitys on Punaisen Ristin koordinoimassa koronaviestintähankkeessa suuri.

- Haluan palata normaaliin elämään ja jotain pitää tehdä, jotta siihen päästään, kertoo vironkielinen avainhenkilö Ülle Priks hankkeeseen mukaan lähtemisestään.

Avainhenkilöt ohjaavat henkilöitä rokotuspisteille ja ovat valmiita keskustelemaan rokotukseen liittyvistä asioista. Samalla jutellaan siitä, kuinka maski ja rokotukset mahdollistavat myös turvallisempaa yhdessäoloa.

- Kaipuu läheisyyteen on kova ja rokotteella suojataan itseä ja muita, Priks jatkaa.

Punainen Risti on ollut apuna Turun kaupungille koko pandemian ajan olemalla mukana muun muassa koronarokotustapahtumissa, soittamalla ikäihmisille kysyen heidän kuulumisiaan sekä tiedottamistehtävissä esimerkiksi Turun satamassa ja lentokentällä. Punaisen Ristin rooli on tukea viranomaisia ja kuntia erityisesti erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Lisätietoja

SPR Varsinais-Suomen piiri
Minna Rautanen, ohjelmapäällikkö
minna.rautanen@redcross.fi