Turun terveysasemien unihoitajilta saa apua unettomuuden lääkkeettömään hoitoon. Kuudesta unihoitajan vastaanottokerrasta koostuva hoitojakso vaatii asiakkaalta sitoutumista ja motivaatiota.

Lisätiedot:

Unettomuuden taustalla voi olla pitkäänkin jatkuneita syitä kuten vuorotyö, ruuhkavuodet ja arjen kiire tai herkkäunisuus tai tunnollisuus ja suorituskeskeisyys. Uniongelmat voivat vaivata myös kaikenikäisiä.

- Asiakkaiden unettomuuden syyt voivat olla erilaisia ja niihin haetaan yksilöllisiä ratkaisuja. Tämä tuo työhön myös omat haasteensa, unihoitajat Sari Rouvinen Mäntymäen terveysasemalta, Jenni Hiljanen Runosmäen terveysasemalta ja Senni Kiukainen Kirkkotien terveysasemalta kertovat.

Me tuemme, tarjoamme työkaluja ja etsimme yhdessä keinoja parempaan uneen. Emme kuitenkaan voi tarjota valmiita ratkaisuja, vaan potilaan on itse oivallettava itse, millaisia muutoksia pitää tehdä.

- Me tuemme, tarjoamme työkaluja ja etsimme yhdessä keinoja parempaan uneen. Emme kuitenkaan voi tarjota valmiita ratkaisuja, vaan potilaan on itse oivallettava itse, millaisia muutoksia pitää tehdä, he lisäävät.

Potilas voi hakeutua unihoitajan vastaanotolle terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamana tai itse terveysasemien ajanvarauksen kautta.

Jo ennen ensimmäistä vastaanottoa potilas täyttää unikyselyn. Lisäksi myös mahdollinen uniapnea on jo tutkittu ennen vastaanotolle saapumista. Myös masennus voi vaikuttaa unen laatuun ja alussa voidaan tarvittaessa selvittää mm. mielialakyselyn avulla, onko henkilöllä masennusta.

Työkirja kaiken perustana

Hoitomalli tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvaa sekä tasalaatuista lääkkeetöntä unettomuuden hoitoa.

Varsinainen hoito on ohjausta ja työkirjatyöskentelyä. Vastaanotoilla käydään läpi kotiharjoituksia ja käsitellään mm. unen tilaa ja seurantaa unipäiväkirjan avulla sekä kotiharjoituksia. Malliin kuuluu kuusi vastaanottokertaa noin viikon välein. Viimeinen kontrollikäynti on kuukauden kuluttua viidennestä käynnistä. Unihoitajien mielestä pidempi työskentely potilaiden kanssa on erilaisuudessaan mielenkiintoista.

- On ollut hienoa tehdä pidempään yhden potilaan kanssa töitä. Kuuden käynnin aikana ehtii tutustua potilaan arkeen jo paljon syvemmin kuin yleensä yhden kerran vastaanotoilla, hoitajat toteavat.

Joillakin jo pieni muutos voi tuoda ratkaisun – esimerkiksi kahvinjuomisen vähentäminen tai päiväunien poisjättäminen. Potilaille on löydetty yhdessä ratkaisuja ja palveluun on oltu tyytyväisiä, mutta aina unihoitajan vastaanotto ei ole potilaalle oikea paikka.

Unen tärkeyttä kuvaa hyvin yhden unihoitajan vastaanotolta apua saaneen potilaan kommentti: Joka nukkuu näin hyvin, on onnellinen.

Unihoitajat Sari Rouvinen (vasemmalta), Jenni Hiljanen ja Senni Kiukainen kertovat asiakkaiden uneen liittyvien ongelmien olevan aina erilaisia ja siksi myös haastavia. Niihin etsitään aina yksilöllisiä ratkaisuja.

Koulutus yhteistyössä Tyksin ja AMK:n kanssa

Unettomuuden Käypä hoito -suosituksen mukaan pitkäkestoisen unettomuuden ensisijaisena hoitona pidetään kognitiivista käyttäytymisterapiaa.

Unihoitajan vastaanotto perustuu psykiatrian erikoislääkäri, Tyksin Uni- ja hengityskeskuksen apulaisylilääkäri Juha Markkulan kehittämään unettomuuden lääkkeettömän hoidon unikoulumalliin. Juhani Markkula oli myös mukana hoitajien koulutuksessa. Unihoitajien koulutus perustuu kansainvälisiin unihoitajakriteereihin ja mukailee perustason unihäiriöhoitajan unettomuuden osaamisen vaatimuksia.

- Kävimme koulutuksessa jokaisen unikoulumallin vastaanottokerran ohjauksen opettajien kanssa läpi, Jenni, Sari ja Senni toteavat.

Koulutus järjestettiin yhteistyössä Turun AMK:n kanssa ja oli laajuudeltaan 8 op.

Juttu on julkaistu suppeampana versiona Turkupostissa 1/2022.