Oilon Oy:n toimittama lämpöpumppu Turun ylioppilaskylässä Tyyssijassa lisää kaukolämmön ja -kylmän tuotannon energiatehokkuutta. Lämpöpumppuja voidaan hyödyntää monenlaisissa kohteissa yksittäisistä omakotitaloista suurin voimalaitoksiin. Oilon Oy:n Tuotekehitysjohtaja Juha Aaltola vastaa viiten kysymykseen ilmastoteosta.

OILONIN ILMASTOTEKO PÄHKINÄNKUORESSA

  • Oilon on kehittänyt ja toimittanut RESPONSE-hankkeeseen lämpöpumpun, joka toimii Turun ylioppilaskylässä Tyyssijassa.
  • Yhdistetty kaukolämmön ja -kylmän tuotanto tehokkaalla lämpöpumpulla lisää kaukolämmön ja -kylmän tuotannon energiatehokkuutta
  • Tuotettu kaukolämpö korvaa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lämpöä

Kuka?

Tuotekehitysjohtaja Juha Aaltola
Oilon Oy

5 KYSYMYSTÄ ILMASTOTEOSTA -SARJA

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja. Tutustu sarjan muihin julkaisuihin.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista Hiilineutraali Turku -ilmastotekojen tietokannasta.

 

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

Oilon on toimittanut RESPONSE-hankkeeseen lämpöpumpun, joka toimii Turun ylioppilaskylässä Tyyssijassa. Lämpöpumpussa on yhdistetty lämmön ja kylmän tuotanto. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että kaukokylmäverkosta otetaan energiaa lämpöpumpulla, joka samalla lämmittää 80 asteista vettä kaukolämpöverkkoon. RESPONSE-hankkeen aikana on kehitetty lämpöpumpun toimintaa yhä tehokkaammaksi.

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Tuotettu kaukolämpö korvaa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua lämpöä ja siten vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Lämpöpumppu korvaa myös sähköä, jota käytetään kaukokylmän tuottamiseen ja siten lisää energiatehokkuutta. Lisäksi projektissa hyödynnetty sähkö tulee uusiutuvista energialähteistä.

3.  Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Oilon on vuonna 1961 perustettu energia- ja ympäristöteknologian perheyritys. Tuotekehityksen painopistealueita ovat energiatehokkuuden parantaminen, päästötasojen alentaminen sekä uudet, uusiutuviin energialähteisiin perustuvat ratkaisut. Oilonilla on koettu, että on tärkeä investoida lämpöpumppuihin ja energiatehokkaaseen teknologiaan.

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Lämpöpumppujen potentiaali vähentää hiilipäästöjä on valtava. Jokainen lämpöpumppu korvaa fossiilisten energialähteiden käyttöä. Lämpöpumppuja voidaan hyödyntää monenlaisissa kohteissa yksittäisistä omakotitaloista suurin voimalaitoksiin.

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Turussa ja maailmalla voidaan vähentää energiankulutusta hyödyntämällä enemmän lämpöpumppujen potentiaalia.