Rakennussarjoja, maskinkerääjärobotteja, tulevaisuuden tilan suunnittelua, pakohuonepelejä, Micro:bitien ohjelmointia, robolympialaisia ja oppilasturvallisuuden kehittämistä 3D-mallinnuksen avulla. Muun muassa tätä kaikkea on STEAMit!, joka kannustaa eri ikäisiä lapsia ja nuoria luonnontieteiden ja tekniikan pariin.

Joka syksy järjestettävissä STEAMit!-kokeiluissa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajat voivat kehitellä uusia oppimisen tapoja ja hakea idealleen rahoitusta. Etusijalla ovat innostavat ja kokeilemaan kannustavat ideat, joissa hyödynnetään yhteistyötä esimerkiksi yrityselämän tai korkeakoulujen kanssa.

Lukuvuoden 2021-2022 STEAMit!-kokeilut ovat nyt suurelta osin valmiita, ja voimme pysähtyä ihmettelemään syntynyttä satoa.

Varhaiskasvatuksessa lapset pohtivat arkisia asioita leikinomaisuuden kautta

Turun ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa keskiössä olivat ohjelmointi ja arjen tekniikka, muun muassa duplojen, taskulamppujen, teemakorttien ja pikku robotin avulla.

Halisten esiopetuksen STEAMit!-kokeilussa keskityttiin rakenteluleikkeihin erilaisten rakennussarjojen avulla. Aluksi lapset rakensivat mallin ja sitten omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan, esimerkiksi eläimiä.

Molemmissa kokeiluissa lapset pääsivät pohtimaan arkisia asioita leikinomaisuuden kautta.

- Tutkimukset osoittavat, että pienet lapset tekevät ennusteita ja pieniä kokeita. Minulla onkin tapana sanoa, että pienet lapset ovat pieniä tutkijoita, varhaiskasvatuksen opettaja Charlotte Lundell sanoi STEAMit!-lopputilaisuudessa.

Perusopetuksessa järjestettiin muun muassa robolympialaiset

Perusopetuksen puolella STEAMit!-kokeiluihin kuuluivat muun muassa Vasaramäen koulun maskinkerääjärobotit ja Puolalan koulun tulevaisuuden tilan tai huoneen suunnittelu. Topeliuksen koulussa tehtiin fantasiakirjallisuuteen perustuva pakohuonepeli ja Martin yksikössä otettiin haltuun kehitysalusta Micro:bit.
Luostarivuoren koulussa järjestettiin ajankohtaan sopivasti Robolympialaiset.

- Yhdeksäsluokkalaiset suunnittelivat ohjelmoitaville Sphero-palloille eri lajeja, joilla oli urheilulajien kuuloiset nimet. Mukana oli muun muassa supersuurpujottelurata, tarkkuusammunta ja robottipaini, jossa shakkikuningas piti saada tönittyä pois esteradalta, STEAM-kehittäjäopettaja Olli Pekanheimo kertoi.

- Robolympialaiset olivat suuri menestys. Kiinalaisetkin innostuivat ideasta niin kovasti, että he päättivät pitää omat olympialaisensa melkein saman tien, hän letkautti leikkimielisesti esityksensä päätteeksi.

Toisella asteella kokeiltiin muun muassa 3D-mallinnusta sekä AR- ja VR-ratkaisuja

Klassillisessa lukiossa STEAMit!-kokeilu on käynnistymässä lähiaikoina. Osittain korkeakouluopiskelijoiden suunnittelemalla kurssilla opiskellaan muun muassa ohjelmointia ja 3D-piirtämisen perusteita.

- Kurssi on kiinnostanut lukiolaisia, erityisesti tyttöjä, matematiikan opettaja Sirja Paju sanoi.

Kerttulin lukiossa innostettiin esikoululaisia luonnontieteiden maailmaan AR- ja VR-ratkaisujen avulla. Päivän sanoja olivat avaruus ja vedenalainen maailma, joihin eskarilaiset pääsivät tutustuman askartelun sekä lisätyn ja virtuaalitodellisuusratkaisujen avulla.

- Lapset askartelivat muun muassa snorkkelimaskeja ja astronautin pukuja, ja he saivat päivästä taulut päiväkotien seinälle vietäväksi, apulaisrehtori Juha Airola kertoi.

Turun ammatti-instituutissa keskityttiin oppilasturvallisuuden kehittämiseen 3D-mallinnuksen avulla. Oppilaitoksesta tai muusta tilasta mallinnettiin digitaalinen kaksonen. Sen sisälle sijoitettiin erilaisia tehtävärasteja, joista avautui aiheeseen liittyvää lisätietoa ja kysymyksiä.

- Kokeilussa korostui turvallisuuskulttuurin ja koulutuksen kehittäminen pelillistämisen avulla, Turun ammatti-instituutin lehtori Markku Hietanen sanoi.

Tieteen ja taiteen yhdistämisestä syntyy taikaa ja ahaa-elämyksiä

STEAMit!-kokeilut vaihtelivat laidasta laitaan. Monipuolisuus onkin niiden eräs vahvuus.

- Olen tosi iloinen siitä, että kokeilut olivat niin erilaisia. Tälläkin kertaa niissä näkyi luovuus, innostuminen, onnistuminen ja – oma henkilökohtainen lempparini – mokailu. Aina kaikki ei mennyt ihan nappiin, mutta epäonnistumisten kautta me opimme parhaiten, STEAM Turun projektikoordinaattori Niina Salonen kehui esityksiä.

STEAMit! kytkeytyy osaksi STEAM Turkua, joka on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä teknologiapolku. STEAM Turun tavoitteena on lisätä luonnontieteiden ja tekniikan alojen vetovoimaa Lounais-Suomessa sekä kasvattaa lapsista ja nuorista maailman suurimpien haasteiden ratkaisijoita.

- Monesti saattaa tulla mieleen, että tieteen ja taiteen maailmat ovat toisistaan erillisiä. STEAM Turussa asia halutaan kuitenkin nähdä toisin, perusopetuksen palvelualuejohtaja Tommi Tuominen kertoi STEAMit!-lopputapahtumassa.

- Kun käsillä tekemisen taito ja luovuus yhdistetään luonnontieteisiin, tutkittavat ilmiöt konkretisoituvat ja jäävät paremmin mieleen. Sitä kautta syntyy taikaa ja ahaa-elämyksiä.