Opiskelija-asuntolan Tyyssijan energiatehokkuutta lisäävä HybridHeat -järjestelmä toteuttaa Turun Ylioppilaskylän energiapositiivisuustavoitetta. Kokonaisjärjestelmä lisää lämmityksen ja jäähdytyksen energiatehokkuutta. Järjestelmä on HögforsGST Oy:n suunnittelema ja valmistama.

HÖGFORSGST:N ILMASTOTEKO PÄHKINÄNKUORESSA

  • HögforsGST Oy:n suunnittelema ja valmistama kokonaisjärjestelmä hoitaa Turun Ylioppilaskylään rakennetun uuden opiskelija-asuntola Tyyssijan lämmityksen sekä jäähdytyksen.
  • Tuotettu kaukolämpö- ja kylmä vähentävät tarvetta käyttää fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa

KUKA?

Liiketoimintajohtaja Juha Virkki
HögforsGST Oy

5 KYSYMYSTÄ ILMASTOTEOSTA -SARJA

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja. Tutustu sarjan muihin julkaisuihin.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista Hiilineutraali Turku -ilmastotekojen tietokannasta.

HögforsGST Oy:n suunnittelupalveluiden liiketoimintajohtaja Juha Virkki vastaa kysymyksiin ilmastoteosta.

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

HögforsGST Oy:n suunnittelema ja valmistama kokonaisjärjestelmä hoitaa Turun Ylioppilaskylään rakennetun uuden opiskelija-asuntola Tyyssijan lämmityksen sekä jäähdytyksen. Järjestelmä sisältää kaikki komponentit, lämpöpumput ja ohjausjärjestelmät joita järjestelmä tarvitsee toimiakseen luotettavasti elinkaarensa ajan.

Järjestelmän perustoimintaperiaatteena on, että lämpöpumppu jäähdyttää kaukokylmäverkostoa ja siitä saadulla lauhde-energialla lämmitetään ensisijaisesti Tyyssijan kiinteistöä. Ylijäävä lämpö siirretään kaukolämpöverkkoon. Kytkentämallit ja ohjausjärjestelmä on kehitetty juuri tätä hanketta silmällä pitäen.  Järjestelmää voidaan tulevaisuudessa monistaa moniin erilaisiin kohteisiin.

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Kaukolämmön ja -kylmän yhteistuotannolla päästään merkittäviin päästövähennyksiin ja vähentää polttoon perustuvan lämmöntuotannon tarvetta.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

HögforsGST on suomalainen, korkeatasoisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys. Henkilöstöllämme on vuosikymmenien kokemus LVI-alan hankinnan, valmistuksen sekä myynnin ja markkinoinnin osa-alueilta Euroopassa ja Aasiassa. Valmistamme kaikki tuotteemme Suomessa Leppävirran tehtaallamme, missä myös pääkonttorimme sijaitsee. Haluamme olla vahvasti mukana tukemassa käynnissä olevaa energiamurrosta.

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät vaativat aina energian siirtoa paikasta paikkaan, oli kyse sitten kaukolämmöstä, kaukokylmästä, lämpöpumpuista tai näiden yhteistyöstä. Jotta siirto tapahtuu mahdollisimman ympäristöystävällisesti, pitää järjestelmän toimia kokonaisuutena optimaalisesti. Lisäksi toimintaa on pystyttävä seuraamaan tarkasti, jotta voidaan todeta syntynyt hyöty ja tehdä mahdollisia optimointitoimenpiteitä. Olemme erikoistuneet juuri näihin asioihin ja olemmekin alan pioneereja Suomessa. Lämmityskenttä muuttuu tällä hetkellä rajusti ja näemme että meillä on iso rooli sen kehityksessä pitkälle tulevaisuudessa.

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Tulevaisuuden lämmitys on vihreää, se muuttuu nyt kohti sitä entistä nopeammin. Vihreä tulevaisuus saavutetaan eri lämmitysmuotojen yhteispelillä!