Toisen asteen yhteishaku lukioihin ja ammatillisiin koulutuksiin on 22.2.–22.3.2022. Nuorelle löytyy valinnanvaraa, sillä Turun kaupungin seitsemän päivälukiota tarjoavat myös monia erityislinjoja. Turun ammatti-instituutissa on valittavana 23 perustutkintokoulutusta, joissa kaikissa on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto. Turussa on myös mahdollista hakea lukio- tai ammatillisten opintojen lisäksi Turun Seudun Urheiluakatemiaan.

Turun lukiot tarjoavat valtakunnallisesti kilpailukykyisen valikoiman eri oppiaineiden opintoja, lukiodiplomeja ja kontakteja niin korkeakouluihin kuin yrityksiin. Lukioiden omaa tarjontaa tukee koko ajan laajentuva lukiokoulutuksen yhteinen opintotarjotin. Turun suomenkielisiin päivälukioihin otetaan vajaa 1 030 uutta opiskelijaa. Katedralskolan i Åbossa on 114 aloituspaikkaa. Turkulaisista lukioista valmistuneet ylioppilaat ovat arvosanoiltaan olleet valtakunnallista huippua ja sijoittuvat hyvin jatko-opintoihin korkeakouluihin. 

Turun ammatti-instituutissa on valittavana 23 eri tutkintoa ja useita eri opintopolkuja. Aloituspaikkoja on noin 1 340. Ruotsin kielellä voi opiskella merkonomiksi tai ohjelmistokehittäjäksi. Turun ammatti-instituutissa voi ammatillisen koulutuksen ohella suorittaa ylioppilastutkinnon, ns. kaksoistutkinnon. Valmistumisen jälkeen opiskelija on valmis siirtymään työelämään tai jatkokouluttautumaan korkeakoulussa. 

Aiempi perusopetuksen lisäopetus (10-luokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) yhdistyvät elokuun alusta uudeksi TUVA-koulutukseksi eli tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi. TUVA-koulutukseen haetaan yhteishaussa sekä jatkuvassa haussa läpi vuoden. 

Turun Seudun Urheiluakatemia toimii Kerttulin urheilulukiossa, Turun ammatti-instituutissa ja Katedralskolan i Åbossa. Urheilijakoulutus on avoinna kaikkien lajien tavoitteellisesti harjoitteleville urheilijoille.   

Yhteishaku tehdään sähköisesti Opintopolussa (www.opintopolku.fi) tai paperisena Opetushallitukselle 22.2.–22.3.2022. Mahdollisten pääsy- ja valintakokeiden tarkemmat tiedot löytyvät hakuoppaasta sekä koulujen sivuilta. Opiskelija voi kevään yhteishaussa esittää viisi hakutoivetta. 

Tiedot opiskelijavalinnoista julkaistaan aikaisintaan 16.6.2022. Oppilaitokset ilmoittavat tiedon valituille. Ilman opiskelupaikkaa jääneille ilmoitetaan asiasta jälkiohjauskirjeellä. 

Lisätiedot