Syksyllä 2022 kunnan järjestämä saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus alkaa uusilla alueilla. Ennen kuin Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää lietteen kuljetusmaksuista ja niiden perusteista, voi taksaluonnoksesta esittää kirjallisia mielipiteitä 23.3.2022 asti.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on vuonna 2018 päättänyt, että kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvien saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetuksissa siirrytään koko sen toimialueella kunnan järjestämän kuljetukseen 2026 loppuun mennessä.

Kunnan järjestämä kuljetus alkaa 5.9.2022 Maskussa, Mynämäellä, Nousiaisissa, Raisiossa ja Ruskolla sekä 31.10.2022 Korppoon Norrskatan saarella ja kanta-Paraisilla. Kunnan järjestämien kuljetusten käytännön järjestämisestä vastaa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH).

Jätehuoltolautakunnan tehtävänä on määrätä lietteiden kuljetusmaksut ja niiden perusteet jätetaksassa siten, että lietteiden keräyksen ja kuljetuksen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset saadaan jätelain mukaisesti katettua. Kuljetuskustannukset perustuvat LSJH:n järjestämien kuljetusten kilpailutusten tuloksiin.

Ehdotus sisältää lietteiden kuljetusmaksut ja maksujen perusteet uusille kunnan järjestämille kuljetuksille. Paraisten kaupungin alueen saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusmaksut määrättäisiin muutoksen yhteydessä samansuuruisiksi koko Paraisten kaupungin alueella. Vastaavasti Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Raision ja Ruskon maksut määrättäisiin samansuuruisiksi kaikkien kuntien alueilla kuntarajoista riippumatta.

Ehdotettuun taksamuutokseen on yleinen vaikutusmahdollisuus 3.–23.3.2022, jolloin taksaluonnoksesta voi jättää kirjallisia mielipiteitä tai kommentteja Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle.