Väestön ikääntyessä ja muistisairaiden määrän kasvaessa myös muistisairauksien hoidon resursseja on tarpeen lisätä. Maaliskuussa vaiheittain käynnistyvään Muistitaloon ollaan lisäämässä henkilöstöresurssia mm. kahdella muistihoitajan vakanssilla. Muistitalo tarjoaa asiakkaalle muistisairauksien hoitoon keskittyvän yhtenäisen palvelukokonaisuuden.

Yhteystiedot ja lisätiedot

www.turku.fi/muistitalo

Uudessa Turkuun perustettavassa Muistitalossa asiakkaan alkututkimukset, diagnostiikka, hoito ja seuranta järjestetään samasta paikasta. Tavoitteena on, että asiakkaan ei enää tarvitse hoitoprosessin aikana odottaa ja jonottaa eri palveluihin sisäisillä lähetteillä. Muistitalon palvelun tavoitteena on sujuva ja oikea-aikainen palveluun ohjautuminen, portaaton palvelukokonaisuus, hyvä moniammatillinen tiimityö ja sujuva konsultointi ja yhteistyö eri tahojen kanssa.

Aiemmin muistisairaiden hoitoon osallistuneet ammattiryhmät ovat toimineet eri puolilla hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden organisaatiota. Muistitalossa muistipotilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa tekevät lääkärit, muistihoitajat sekä muistikoordinaattorit työskentelevät yhteisissä tiloissa.

Muistitalon lääkäreiden työpanos tulee hoidon eri portailta: erikoissairaanhoito ja vaativa muistidiagnostiikka sairaalasta, erityistason sotekeskuspalvelut ja perustason muistidiagnostiikka geriatrisista ja kuntouttavista palveluista sekä perusterveydenhuollon osalta terveysasemilta. Tavoitteena on luoda koko hoitoprosessista asiakkaalle yhtenäinen palvelukokonaisuus. 

Muistitalon toiminta käynnistyy vaiheittain maaliskuun 2022 alussa Turun kaupunginsairaalan neljännessä kerroksessa (os. Kunnallissairaalantie 20). Muistitalo on osa Turun kaupungin terveyspalveluiden geriatrisia ja kuntouttavia palveluja.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli Geriatriset, kuntouttavat ja erikoisalapalvelut -projektin tilannekatsausta kokouksessaan 3.3.