Turku järjestää jouluksi sähkö- ja lämmityskaluston keräyksen Harkovan kaupungin ja sen asukkaiden auttamiseksi. Kaikki suomalaiset voivat auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia myös joulun alla lahjoittamalla rahaa keräysten kautta. Täältä löydät vastaukset siihen, miten kalustoa ja rahaa voi lahjoittaa, sekä muihin Ukrainan tilanteessa turkulaisia askarruttaviin kysymyksiin. Päivitetty 22.11.

Joulukeräys Harkovaan

Turun kaupunki järjestää jouluksi sähkö- ja lämmityskaluston keräyksen Harkovan kaupungin ja sen asukkaiden auttamiseksi. Turun kaupunki pyytää Turun alueen yrityksiä, yhteisöjä ja turkulaisia ihmisiä toimittamaan ajalla 7.–10.12.2022 Turun kaupungin järjestämään keräyspisteeseen etenkin käyttökuntoista suurta sähkövirran tuotanto- ja lämmityskalustoa.

Lue lisää miten voit lahjoittaa kalustoa täältä: Turun kaupunki toimittaa jouluksi avustuskuljetuksen Ukrainan Harkovaan – lahjoituksiksi tarvitaan etenkin lämmityskalustoa

Miten voin lahjoittaa rahaa ukrainalaisten tukemiseen? 

Rahalahjoituksia voi tehdä muun muassa näiden organisaatioiden välityksellä: Punainen Risti, Unicef, Pelastakaa Lapset, SOS Lapsikylä, Plan International, UN Women, Kirkon Ulkomaanapu, World Vision sekä Fida.

Punainen Risti
https://www.punainenristi.fi/lahjoita/ukrainan-kriisi/

Unicef – auta Ukrainan lapsia
https://www.unicef.fi/tue-lapsia/lahjoita/lahjoita-ukrainan-lapsille/

Pelastakaa Lapset - Ukrainan hätäapukeräys
https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/ukrainan-kriisi/

SOS Lapsikylä
https://www.sos-lapsikyla.fi/ukraina-chat/

Plan International
https://plan.fi/ukraina/

UN Women
https://unwomen.fi/lahjoitukset/hataapukerays-ukrainaan/

Kirkon Ulkomaanapu
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/lahjoita/ukrainan-sota/

World Vision
https://www.worldvision.fi/lahjoita/auta-lapsia-ukrainan-kriisissa/

Fida
https://www.fida.info/lahjoita/lahjoita-katastrofiapuun/

Miten Turku toimii Ukrainan auttamiseksi

Turun kaupunki on avustanut sodasta kärsiviä ukrainalaisia 150 000 eurolla. Apu kohdistettiin Suomen Punaisen Ristin kautta.

Miten yksittäiset kansalaiset ja yritykset voivat auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia? 

Ensisijaisesti järjestöissä toivotaan rahallista tukea, joka voidaan täsmällisesti kanavoida apua tarvitseville tai tiettyihin tarvikkeisiin. Jotkut järjestöt ovat käynnistäneet lipaskeräyksiä, ja heille voi lahjoittaa aikaa toimimalla lipaskerääjänä. Järjestöjen vapaaehtoisrekistereihin voi ilmoittautua avunantajaksi tulevia tarpeita varten.  

Tällä hetkellä tavaralahjoituksille ei ole erilliskeräystä, joten tavaraa voi lahjoittaa normaaliin tapaan esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin Kontin kautta. Konteista tavaraa saadaan hankittua avuntarvitsijoille Maahanmuuttovirasto Migrin välityksellä. 

Suomen Punainen Risti on perustanut Maahanmuuttoviraston pyynnöstä valtakunnallisen infopisteen avuntarjoajille, joka kokoaa tietoa tarjolla olevasta avusta ja välittää sitä eteenpäin avun koordinoimista varten. Ensisijaisesti Suomen Punainen risti kerää tietoa maahantulijoille tarkoitetusta avusta, kuten majoituskohteista, lahjoituksista ja palveluista. Nettisivulla olevan lomakkeen kautta voi kuitenkin jättää myös muunlaisia avuntarjouksia, jotka liittyvät Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseen. Yksityishenkilöt, yhteisöt, järjestöt, yritykset sekä muut tahot voivat jättää ilmoituksensa tämän sivun kautta.

Materiaalista apua ukrainasta saapuneille tarjonnut Turun Avustuspiste on suljettu pysyvästi. Raision avustuskeskus jakaa edelleen avustuksia. Heille voi myös viedä lahjoituksia.

Raision avustuskeskus, Raisiontori 6
ma-ti 10-15 
ke suljettu
to-pe 10-15
la 12-15
Yhteyshenkilö: Maarit Kokkonen, maarit.kokkonen@raisio.fi, puh. 040 482 4657

Mikäli olet kiinnostunut palkkaamaan ukrainalaista työvoimaa, ole yhteydessä Varsinais-Suomen TE-toimistoon. Voit ilmoittaa työpaikasta sähköpostilla: tyonantajapalvelut.varsinais-suomi@te-toimisto.fi

Jos järjestän kuljetuksia ja tuon ukrainalaisia Suomeen, mitä teen? 

Lukuisat toimijat ja yksityishenkilöt ovat kertoneet hakevansa Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen takia paenneita ihmisiä Suomeen. Maahanmuuttovirasto Migri pyytää, että heille ilmoitetaan vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista. 

Kuka huolehtii Turkuun tulevien ukrainalaisten asumisesta? 

Kaupunki on varautunut tarjoamaan hätämajoitusta kunnan alueella oleskeleville, joilla ei ole majoitusta Turussa. Hätämajoitusta järjestetään riippumatta henkilön oleskelustatuksesta. Sillä ei ole väliä, hakeeko tulija virallisesti tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa vai ei.
 
Virallista tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakevien majoittamisesta vastaa Suomen maahanmuuttovirasto Migri. Turun vastaanottokeskus kuuluu Migrin tarjoamiin majoitusvaihtoehtoihin. Jos saapuja hakee Suomesta tilapäistä suojelua tai  turvapaikkaa, turvapaikanhakijaksi rekisteröiminen tapahtuu poliisiviranomaisen kautta.  

Osa ukrainalaisista sotaa pakenevista saattaa majoittua sukulaisten ja ystävien luona ilman minkään virallisen tahon apua. Passin kanssa matkustavilla on vapaa oikeus oleskella Suomessa 3 kuukautta ilman viisumia. 
 
Sosiaalisessa mediassa ja verkossa on ryhmiä, joissa tarjotaan yksityismajoitusta. Kaupunki voi ohjata ottamaan yhteyttä kuitenkin vain sellaisiin toimijoihin, jotka ovat vakiintuneita järjestöjä ja perehtyneet sotaa paossa olevien majoittamiseen. 

Miten Turun kaupunki varautuu ukrainalaisten pakolaisten tuloon?

Varautumissuunnitelmia ja valmisteluja tehdään kaupungin eri palveluissa.

Turun kaupunki järjestää pakolaisille majoituksen yhteistyössä SPR:n kanssa. Heille järjestetään tarvittaessa hätämajoitus ja muut akuutit sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ukrainalaisille pakolaisille tarjotaan henkistä tukea, ohjausta ja neuvontaa. Heitä tiedotetaan tarjottavasta avusta ja tuesta sekä väylistä avun hakemiseen. Järjestettävät sosiaali- ja terveyspalvelut riippuvat siitä, tulevatko he Suomeen normaalisti matkustajina tai työntekijöinä vai hakevatko he turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua. Avun ja tuen järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.  

Mistä saan ajankohtaista tietoa pakolaisasioihin liittyen?  

Suomen Maahanmuuttovirasto Migrin verkkosivuilta saa ohjeita ja neuvoja siitä, kuinka on hyvä toimia vieraaseen maahan tullessa. Tietoja on sekä suomeksi että englanniksi. Sivuilla myös neuvoja Ukrainan tilanteeseen liittyen muun muassa turvapaikanhausta, oleskeluluvasta, avustuksista, lahjoituksista ja auttamisesta. 

Mihin voi ottaa yhteyttä, jos sota Ukrainassa ahdistaa ja tarvitsen tukea? 

Mistä saan tietoa kaupungin palveluista Ukrainasta paenneille?