Turun kaupunginhallitukselle esitetään 7.3.2022 kokouksessa, että kaupungin henkilöstöä palkitaan korona-aikana tehdystä hyvästä työstä jakamalla henkilöstölle virkistysseteleitä sekä lisäämällä käytössä olevan tyky-rannekkeen käyttösaldoa.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen, henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Henkilöstö on venynyt koronan aikana monella tapaa: tehnyt uusia töitä, altistunut koronalle, tuottanut kuntalaisille palveluita poikkeusjärjestelyin. Osa on menettänyt työyhteisönsä tuen ja joutunut kotiin etätöihin kahdeksi vuodeksi, osa ollut huolissaan oman työnsä jatkosta ja omasta jaksamisestaan.

Turun kaupunki haluaa palkita henkilöstöään tukemalla henkistä ja fyysistä virkistäytymistä jakamalla virkistysseteleitä 100 € arvosta. Samalla tyky-rannekkeiden käyttösaldoa korotetaan 50 eurolla (175 eurosta 225 euroon).

Setelien hankintaprosessi käynnistetään välittömästi tämän päätöksen jälkeen. Virkistyssetelien jakaminen toteutetaan aiemmin vahvistetuilla tyky-rannekkeiden käytön periaatteilla.

Lisäksi Turun kaupungin työyhteisöjen hyvinvointia halutaan tukea kaksinkertaistamalla virkistysrahan vuodelle 2022, jolloin työyhteisöissä yhteisesti käytettävä raha on 50 €/työntekijä. Virkistysrahan tarkoituksena on järjestää yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisääviä tilaisuuksia henkilöstölle.