Turun kaupunki naapurikuntineen on julkaissut luokittelumallin, jonka avulla kunnat voivat kertoa laadukkaammin alueellisista tapahtumista, harrastuksista ja koulutuksista.

Luokittelumallit vapaasti hyödynnettävissä

Luokitukset löytyvät Digi- ja väestötietoviraston Yhteentoimivuusalustalta:

Lisätietoa hankkeesta: "Asiakaslähtöinen toteutus tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan hallinnoimiselle ja tarjoamiselle kohderyhmälähtöisissä näkymissä".

– Kaikki lähti siitä, että havaitsimme, että eri toimijat käyttävät samasta asiasta hyvin erilaisia ilmauksia. Esimerkiksi yksi puhuu konsertista, kun toinen käyttää ilmaisua keikka, kolmannen kalenterissa taas lukee elävää musiikkia. Tähän lähdettiin etsimään ratkaisua, projektipäällikkö Mira Koivumäki-Lindholm sanoo.

Tieto löytyy helpommin ja järjestelmät keskustelevat paremmin keskenään

Uunituoreessa luokittelumallissa käytetään luokituksen ja ontologian yhdistelmää, jossa sisällön karkeampi kuvailu tehdään luokituksen avulla ja tarkempi kuvailu ontologiasta poimittavilla asiasanoilla. Näin pärjätään yksinkertaisella luokituksella, jota on helppo käyttää, ja ontologiasta poimitut asiasanat auttavat tarkentamaan hakutuloksia.

– Käytännössä ihminen siis löytää tietoa helpommin ja järjestelmät keskustelevat paremmin keskenään, Koivumäki-Lindholm valaisee.

Yhteistyössä Sanastokeskuksen kanssa kehitetty luokittelumalli soveltuu käytettäväksi esimerkiksi tapahtuma- harrastus ja koulutuskalentereissa tai -tietokannoissa. Malli on vapaasti hyödynnettävissä ja muokattavissa omiin tarpeisiin. Malli löytyy Digi- ja väestötietoviraston Yhteentoimivuusalustan Koodistot-palvelusta.

– Suurin toiveemme on, että tätä huolella tehtyä työtä hyödynnettäisiin ja valmis tuote otettaisiin mahdollisimman laajasti käyttöön, Koivumäki-Lindholm sanoo.

Luokitukset eivät synny summamutikassa vaan substanssilla

Uusi luokittelumalli on tehty tiiviissä yhteistyössä Turun naapurikuntien Kaarinan, Naantalin ja Raision kanssa. Mukana oli tapahtuma-alan ammattilaisia, harrastussektorin edustajia ja koulutuspuolen osaajia. Turun kaupungilla oli yhteistyöhankkeessa vetovastuu.

– Hankkeessa tehtiin laajaa yhteistyötä näiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa, mikä on erityisen tärkeää luokituksen toimivuuden varmistamiseksi, Sanastokeskuksen johtaja Katri Seppälä kertoo.

Substanssiasiantuntijoiden kanssa tehdyn yhteistyön lisäksi hankkeessa päästiin testaamaan luokittelumallin toimivuutta suoraan osana sovelluskehitystä.

Pääsimme hedelmälliseen vuoropuheluun järjestelmän kehittäjien kanssa

– Tämä oli sanastotyön ammattilaisellekin uusi kokemus, ja osoitti, että luokituksen tekninen toimivuus on erittäin tärkeää huomioida. Pääsimme hankkeessa hedelmälliseen vuoropuheluun järjestelmän kehittäjien kanssa, Seppälä iloitsee.

Kustannussäästöjä datan laadulla, yhteentoimivuudella ja yhteistyöllä

Valmiiden koodistojen ja tietomallien hyödyntäminen omassa järjestelmäkehityksessä on kustannustehokasta. Yhdenmukaisten käsitteiden käyttö helpottaa palveluiden suunnittelua ja ymmärrettävyyttä.

– Kun on tarjolla aineistoja julkisen hallinnon yhteiseen käyttöön, oman työn osuus jää pienemmäksi ja kuluja syntyy vähemmän, Seppälä muistuttaa 

Lisätietoja:
projektipäällikkö Mira Koivumäki-Lindholm