Kun automatkoja korvataan pyöräilyllä, hiilidioksidipäästöt vähenevät kuin itsestään. Samalla myös terveys kohenee. Turun Pyörämessut kannustavat vähähiiliseen elämäntapaan. Ja pyöräilyn lisääntymisellä on hyviä positiivisia sivuvaikutuksia. Tapahtumatuottaja Juha Toivonen Turun Pyörämessuilta vastaa viiteen kysymykseen ilmastoteosta.

Turun pyörämessujen ilmastoteko pähkinänkuoressa

  • Pyörämessut kannustavat pyöräilemään. Pyöräily vähentää hiilidioksidipäästöjä.
  • Messujen kuljetusajot ajetaan biokaasulla

Lisää Pyörämessuista messut.net

5 KYSYMYSTÄ ILMASTOTEOSTA -SARJA

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja. Tutustu sarjan muihin julkaisuihin.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista Hiilineutraali Turku -ilmastotekojen tietokannasta.

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

Turun Pyörämessujen tavoitteena on edistää ja lisätä pyöräilyä kaikissa olosuhteissa ja näin sillä on melko suora ilmastovaikutus, jos autoilu korvautuu osittainkin pyörän käytöllä.

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Hiilidioksidipäästöt vähenevät autoilun korvautuessa pyöräilyllä ja pyöräilyn kasvaessa nykyistäkin merkittävämmäksi liikkumismuodoksi, mahdollisesti terveyshyödyt voivat myös vähentää hiilidioksidipäästöjä, lisäksi Turun Pyörämessujen autokuljetusta tarvitsevat ajot ajetaan tällä hetkellä pääosin biokaasun voimalla, mikä sekin vähentää hiilidioksidipäästöjä.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Ilmastoteot tulevat tässä tapauksessa luonnostaan, enemmän ikään kuin positiivisena sivuvaikutuksena! Pyöräilyn edistäminen kokonaisvaltaisesti on päätavoite ja ilmastohyödyt ovat siis oleellinen sivuvaikutus. Ihmisen luonnolle aiheuttamat muutokset uhkaavat pitkällä aikavälillä elinolosuhteitamme. Ihmiskunnan tavoitteena tulisi olla tasapainoinen ja kestävä yhteiselo luonnon kanssa ja ilmastoteot ovat yksi tärkeä askel tämän tavoitteen edistämisessä. Turku voi toimia tässä asiassa edelläkävijänä ja menestyjänä ja se toivon mukaan tuo myös ajan saatossa taloudellista tasapainoa. Ilmastoteko usein myös säästää resursseja.

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Pyöräilyn edistäminen tarjoaa hyvinkin paljon potentiaalia hiilipäästöjen vähentämiseen, mutta yksinkertaista ja helppoa se ei ole. Pyöräilyn helpottaminen kaikilla tasoilla on tärkeää, erityisesti pyörän toimintavalmiudesta eli kunnossapidosta huolehtiminen on keskeinen keino pyöräilyn edistämiseen ja sitä kautta hiilipäästöjen vähentämiseen.

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Pitkän aikavälin suunnitelmallisuus ja ratkaisut ovat tärkeimpiä. Tulevaisuuteen kannattaa varautua, vaikka se on arvaamaton.