Turun yhteinen Kulttuurilupaus: Taiteen ja kulttuurin aika! on valmistunut osallistavana prosessina ja antaa suuntaviivat tulevalle kulttuurin kärkihankkeelle. Syksyllä 2021 käynnistyneen laaja-alaisen suunnittelutyön lopputulos on strateginen ja visionäärinen näkemys kulttuurin kehittämisestä Turussa. Kaupunginhallitus hyväksyi Kulttuurilupauksen 25.4. kokouksessaan.

Taide, kulttuuri ja kulttuurihyvinvointi ovat vahvasti mukana Turun uudessa kaupunkistrategiassa. Kulttuurilupaus toimii pormestariohjelmaan sisältyvän kulttuurin kärkihankkeen perustana. Tavoitteena on kehittää ja edistää taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä Turussa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kärkihanke tukee kaupunkilaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa.

– Kulttuurilupaus sisältää viisi keskeistä kärkiteemaa ja niihin liittyvät tavoitteet. Kärkiteemoina ovat onnelliset turkulaiset, taide ja kulttuuri työnä, rajattomat rakenteet, uudistuvat ja luovat kohtaamisen tilat sekä kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta, kertoo Turun kaupungin vapaa-aikajohtaja Minna Sartes.

Kulttuurilupauksen sisältö toteutettiin osallistavana prosessina. Kaupunki järjesti eri osallistujatahoille yhteensä yhdeksän työpajaa sekä tarjosi verkossa myös laajemmalle joukolle mahdollisuuden kertoa näkemyksiä. 

– Kulttuurilupaus on koko kaupungin yhteinen asia, joten on ollut upeaa, että sen suunnittelussa on ollut mukana iso joukko kaupungin asukkaita, työntekijöitä ja kaupunkitoimijoita taiteen ammattilaisista, yhdistyksiin ja muun vapaan kentän toimijoihin sekä yritysten ja oppilaitosten edustajia. Työstämme myös jatkotoimenpiteitä yhdessä osana kulttuurin kärkihanketta, toteaa Sartes.

Kulttuurilupauksen osallistavaa prosessia ja valmista lopputulosta tulkitsivat turkulaiset taiteilijat, animaatiotaiteilija ja kuvittaja Sade Lahti sekä Aboa-palkittu sanataiteilija Veera Vähämaa. Lahti visualisoi Kulttuurilupauksen työstöä ja lopputulosta sarjakuvapäiväkirjan omaisesti, eri tyylein ja tekniikoin toteutetuilla kuvilla. Vähämaa koosti Kulttuurilupauksen osallistamistilaisuuksien puheesta korvarunomenetelmällä yhteisöllisen teoksen, tekstikollaasin.

Tutustu Kulttuurilupaukseen osoitteessa www.turku.fi/kulttuurilupaus