Ukrainasta saapuu pakolaisia lähiviikkojen aikana enenevässä määrin ja tarve valmistavaan opetukseen kasvaa. Tilanteeseen on pystytty Turussa vastaamaan hyvin ja myös jatkosuunnitelmia tehdään parhaillaan.

Tällä hetkellä noin 40 Ukrainasta tullutta tarvitsee koulupaikan ja nämä oppilaat saavat paikan jo olemassa olevista valmistavan opetuksen ryhmistä sekä uusista juuri perustetuista ryhmistä, jotka sijaitsevat Luostarivuoren ja Ilpoisten kouluissa. Näiden lisäksi myös Haarlan, Paattisten, Pansion ja Puolalan kouluihin on mahdollisuus perustaa lisäryhmä. Uusia oppilasilmoituksia saadaan päivittäin useita. Oma opetusryhmä on onnistuttu löytämään jo 30 lapselle ja loputkin lapset pääsevät valmistavan opetuksen piiriin lähiviikkojen aikana. 

– Tilanne on hyvin hallinnassa, mutta toki ukrainalaisten määrä kasvaa koko ajan. Tilat ovat rajallisia ja oppilasmäärät ovat muutenkin kasvamassa. Tilannetta seurataan jatkuvasti, sanoo kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen.  

Terveyspalveluihin ohjaaminen on myös ensiarvoisen tärkeää, jotta esimerkiksi tulijoiden rokotukset saataisiin kuntoon.  

Luokissa venäläisten ja ukrainalaisten yhteistyö on sujunut hyvin, eikä konflikteja ole ollut.  

Aikuisten maahantulijoiden koulutustilannetta on myös jo tarkasteltu ja etsitty tulijoiden joukosta mahdollisia opettajia, psykologeja sekä sote-alan ammattilaisia. Koulutettuja henkilöitä voidaan käyttää apuna sote- ja opetuspalvelutehtävissä esimerkiksi pakolaisryhmille. 

Varhaiskasvatuksessa tarjolla kerhoja ja leikkipuistotoimintaa 

Varhaiskasvatuksessa on tällä hetkellä muutamia Ukrainasta paenneita lapsia. 

Ukrainasta saapuneiden perheiden 3–5-vuotiaat lapset voi ilmoittaa leikkipuistoon tai leikkikouluun. Turussa on usealla eri alueella tarjolla avoimia päiväkoteja ja perhekerhoja kotona oleville vanhemmille ja muille huoltajille. Näistä suurin osa on kaupungin toteuttamia, mutta perhekerhoja löytyy myös seurakunnan ja MLL:n kanssa yhteisenä toimintana. Avoimissa päiväkodeissa ja perhekerhoissa vanhempi voi olla mukana toiminnassa. 

Maahanmuuttajataustaiset 6-vuotiaat lapset voivat osallistua esiopetukseen. Esiopetuksen yhteydessä järjestetään myös esiopetuksen valmistavaa opetusta niille lapsille, joiden kielitaito tai muut valmiudet eivät riitä ryhmämuotoiseen opiskeluun. 

Apua ja lisätietoa saa soittamalla varhaiskasvatuksen palveluohjauksen numeroon 02 262 5610 tai Kauppatorin Monitorin palveluneuvonnasta. 

Valmistavan opetuksen kautta koulutielle  

Turussa on valmiit käytännöt erikielisten lasten koulunkäynnin aloittamiseen. Tähän asti lapset ovat mahtuneet olemassa oleviin ryhmiin, ja kaksi uutta ryhmää on jo perustettu. 

Valmistava opetus antaa Suomeen muuttaneille vieraskielisille oppilaille valmiuksia siirtyä perusopetukseen. Oppilas opiskelee suomea sekä muita tarvittavia taitoja keskimäärin vuoden ajan ennen lähikouluun siirtymistä. Turussa perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan tällä hetkellä 12 koulussa ja ryhmiä on yhteensä 15. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus osallistua perusopetusta täydentävään oman äidinkielen opetukseen, jota annetaan myös ukrainan kielellä.  

– Turussa on iso ukrainalainen yhteisö ja kouluissa on jo entuudestaan sata ukrainalaistaustaista oppilasta, Jalonen toteaa.