Turun Oppisopimustoimiston, Turun ammatti-instituutin ja Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden yhteisessä juttusarjassa tutustutaan erilaisiin oppisopimustarinoihin sosiaali- ja terveysalalta. Ensimmäisessä osassa Oppisopimustoimiston koulutustarkastajat Terhi ja Cecilia kurkkaavat varhaiskasvatuksen maailmaan.

Kiinnostuitko?

Hoiva-avustajakoulutuksen jälkeen voit työllistyä avustaviin tehtäviin hoiva-alalle esimerkiksi vanhustyöhön.

OPPISOPIMUSTARINOITA SOSIAALI- JA TERVEYSALALTA -JUTTUSARJA

Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden, Turun Oppisopimustoimiston sekä Turun ammatti-instituutin yhteisessä juttusarjassa tutustutaan erilaisiin oppisopimustarinoihin sosiaali- ja terveysalalta.hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden, Turun Oppisopimustoimiston sekä Turun ammatti-instituutin yhteisessä juttusarjassa tutustutaan erilaisiin oppisopimustarinoihin sosiaali- ja terveysalalta.

Turkulaisella Grace Samilla oli kokemusta laitoshuoltajan ammatista yli 20 vuotta. Ajatuksena hänellä oli oppia uutta ja saada uusi ammatti. Pitkä työhistoria päiväkodissa synnytti ajatuksen oppisopimusopiskelusta päiväkodissa. Gracella oli tuntemus lapsista, ja hän halusi jatkaa heidän kanssa työskentelyä. 

Haastavia tilanteita käsiteltiin hengittämällä ja huumorilla!
– Grace Sam

Oppisopimusopiskelu tarjosi käytännönläheisen väylän ammattiin

Grace Sam valmistui oppisopimuksella hoiva-avustajaksi.

– Avoimuus, huumori ja motivaatio ovat isoja etuja, Grace kertoo.

Grace pääsi Piinokankadun päivähoitoyksikköön työkokeilun kautta. Hän suoriutui tehtävistään erinomaisesti ja hänen persoonansa valloitti päiväkodin henkilökunnan. Oppisopimusopiskelu tarjosi hänelle käytännönläheisen mahdollisuuden suorittaa hoiva-avustajan tutkinnon.

Päiväkodinjohtaja Satu Töykkälä piti Gracen elämänmyönteisestä asenteesta ja hänen oppisopimuksensa käynnistettiin nopealla tahdilla. Opiskelijan tulee olla aktiivinen, koska prosessi on verrattavissa työnhakuun. Oppisopimuksessa työnantajalla ja opiskelijalla on yhteinen päämäärä. Opiskelija valmistuu ammattiin ja työnantaja saa tulevaisuuden tekijän.

Turun kaupunki kannustaa vertailemaan eri työnantajia ja selvittämään oppisopimusmahdollisuutta, koska aina sen toteuttaminen ei ole mahdollista. Kiteytettynä oppisopimus edellyttää perusteellista asioiden selvittämistä. Valmistaudu hyvin oman urapolkusi rakentamiseen!

Yhteistyön voima kannattalee vaikeissakin tilanteissa

Työpaikkaohjaaja Raisa piti Gracea potentiaalisena työntekijänä, joka oikeasti halusi työskennellä lasten kanssa. Gracen ja Raisan yhteistyö oli saumatonta. Yhdessä he suoriutuivat esimerkiksi teknisistä ja kielellisistä haasteista sekä koronan aiheuttamasta etäopiskelusta.

Gracen kertoman mukaan lapset saivat toimia teknisenä tukena etäopiskelun aikana. Positiivisena naisena Grace nauroi pulmallisille tilanteille, joita mahtui oppisopimuspolun varrelle. Haastavat tilanteet, kuten kielipulmat ja tekniset hankaluudet, käsiteltiin hengittämällä ja huumorilla. Grace tiesi, että hänellä on työnantajan ja koulun aukoton tuki. Grace haluaa nostaa esille, että yhteistyön voima kannatti häntä vaikeissakin tilanteissa.

Sosiaali- ja terveysalan oppisopimusopinnot huippusuosittuja

Turun ammatti-instituutin Ruiskadun kampuksella on viimeisen vuoden aikana eletty kiireisiä aikoja. Sosiaali- ja terveysalan oppisopimukset ovat kasvaneet räjähdysmäisesti ja samalla palvelevat alan työvoimapulaa. Oppisopimusopiskelija käy kerran viikossa koululla ja lopun aikaa opiskelee käytännönläheisesti alan työtehtävissä.

Gracen vastuuopettajana koululla toimi lehtori Hanna Heinonen. Opintojen alussa Hanna ja Grace sopivat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOKS). HOKSin aikana käydään läpi opiskelijan aikaisempi koulutus- ja työkokemus. Tämän jälkeen hänelle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Motivoitunut opiskelija ja työyhteisön tuki toimivat tukipilareina.
- Hanna Heinonen, Turun ammatti-instituutti

Oppisopimuksen aikana työnantaja, koulu ja opiskelija tekevät kiinteää yhteistyötä tutkinnonosien yhteen sovittamiseksi. Hanna koululta toteaa, että työnantajan kanssa käytiin perusteellinen arviointi Gracelle sopivista tutkinnon sisällöistä.

Päiväkodinjohtaja Satu Töykkälä pitää oppisopimusta varteenotettavana vaihtoehtona suorittaa tutkinto ja sitä kautta saada ammatti. Satu haluaa korostaa työpaikkaohjaaja Raisan työpanosta Gracen työpaikkaohjaajana.

Työnantajille Satu vinkkaa, että on hyvä punnita tarkasti, kuka toimii oppilaan työpaikkaohjaajana, koska tieto taidon lisäksi ohjaajalla tulee olla aikaa opiskelijalle.

Keväällä 2022 Piinokankadun päiväkodissa eletään vilkasta aurinkoista päivää. Grace on valmis hoiva-avustaja ja toteaa haastattelun lopussa kiitollisuutensa kaikkia toimijoita kohtaan.

Teksti: Oppisopimustoimiston koulutustarkastajat Terhi ja Cecilia

Oppisopimuskoulutus on yksi Turun kaupungin hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden rekrytointikeinoista, jolla pyritään turvaamaan ammattitaitoisen hoiva- ja hoitohenkilöstön riittävyys. Teemme oppisopimuskoulutuksen osalta tiivistä yhteistyötä Turun Oppisopimustoimiston sekä Turun ammatti-instituutin kanssa. Kevään 2022 aikana nostamme sosiaalisen median kanavissamme ja verkkosivulla esiin oppisopimuskoulutusta eri näkökulmista.