Turun kaupunki liittyy jäseneksi uuteen eurooppalaiseen kulttuuriverkostoon Network of the Houses and Museums of European Musicians. Musiikkiin painottuva verkosto perustetaan Ranskassa Bougivalin kaupungissa sunnuntaina 3.4.2022. Turkua perustamistilaisuudessa edustavat pormestari Minna Arve sekä Historian ja tulevaisuuden museon hankepäällikkö Joanna Kurth. Myös Turun Sibelius-museo liittyy verkoston jäseneksi. Perustamistilaisuudessa Sibelius-museota edustaa kulttuurituottaja Johannes Juva.

Verkostoon liittyy perustamisvaiheessa nelisenkymmentä kulttuuritahoa, museota ja muuta kumppania kahdestakymmenestä Euroopan maasta. Allekirjoitustilaisuuteen osallistuvat EU:n komissaari Mariya Gabriel ja Europa Nostran pääsihteeri Sneska Quaedvlieg Mihailovic. Turku isännöi Europa Nostra -konferenssia vuonna 2017.

Turun lisäksi muita uudessa verkostossa mukana olevia kaupunkeja ovat muun muassa Mafra, Granada, Tukholma, Catania, Bonn, Baden-Baden, Leipzig ja Delphi. Verkoston tavoitteena on laajentaa kulttuuri- ja erityisesti musiikkialan yhteistyötä niin Euroopassa kuin sen ulkopuolella sekä vahvistaa eurooppalaista kulttuuriperintöä. Keskiössä on muun muassa nuorten muusikkojen ja musiikin tutkijoiden työn ja liikkuvuuden parantaminen sekä uusien yhteistyömuotojen kehittäminen.

- Turulla on sekä pitkät perinteet että tulevaisuuden tavoitteet eurooppalaisena kulttuurikaupunkina. Olemme musiikin ja kulttuurin kautta osa laajempaa eurooppalaista kulttuurista identiteettiä ja yhtenäisyyttä. Nyt perustettavan Euroopan laajuisen verkoston kautta vahvistamme kulttuuriyhteistyötä niin Turun, Suomen kuin Euroopan tasoilla. Myös Turkuun rakennettava Historian ja tulevaisuuden museo on osa tätä eurooppalaista jatkumoa, sanoo Turun pormestari Minna Arve.

Aloitteen verkoston perustamiseen on tehnyt ranskalaisen Centre Européen de Musiquen puheenjohtaja ja perustaja Jorge Chaminé.

Lisätietoja:

Asiasanat: