Mäntymäessä sijaitsevan Mäntykodin paikalle ollaan rakentamassa uutta päihdehuollon monipalvelukeskusta. Keskus kokoaisi yhteen jo aiemmin kaupunginhallituksessa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti Sillankorvan, Sirkkalan päiväkeskuksen ja uuden tuetun asumisen yksikön ohella myös Aninkaistenkadulla toimivan Terveysneuvontapiste Millin, terveydenhoidon vastaanottotiloja sekä asumis- ja päihdepalveluiden sosiaalityön.

Keskiviikkona 6.4. kokoontuvalle sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään päihdehuollon monipalvelukeskuksen hankesuunnitelman hyväksymistä.

Mäntymäessä jo nyt useita päihdehuollon yksiköitä

Hankesuunnitelmassa esitettävä monitoimikeskuksen uusi paikka on Mäntymäessä, nykyisen Mäntykodin eli sairaalarakennus 25 paikalla.

Sijainti Mäntymäen sairaala-alueen tarjoamien tukipalvelujen ja kaupungin keskustan läheisyydessä on monipalvelukeskuksen toiminnan onnistumisen kannalta välttämätöntä. Sairaala-alueella toimii tällä hetkellä päihdehuollon korvaushoito, katkaisuhoito- ja selviämisasema sekä Sirkkalan päiväkeskus. 

Sijainti sairaala-alueella tukee myös siellä tehtävää monialaista työtä ja helpottaa palveluintegraatiota.

Päiväkeskuksessa käy keskimäärin 100 ja Millissä 60 asiakasta päivässä. Tilapäismajoituksessa on 28 ja asumiskokeilussa 20 paikkaa, asumispäivystysasuntoja on 5 sekä tuetussa asumisessa 20 paikkaa. Asumis- ja päihdetyöyksikössä sosiaalityöntekijöiden vastaanotolla käy päivittäin noin 10 asiakasta. 

Uusi rakennus valmis vuonna 2025

Monipalvelukeskus esitetään toteutettavaksi vuokrahankintana ulkopuoliselta vuokranantajalta. Vuokranantajan kanssa tehdään vuokrasopimus ja vuokranantaja rakennuttaa uuden monipalvelukeskusrakennuksen nykyisen, haitta-aineita sisältävän ja käytöstä poistettavan rakennus 25 paikalle.

Tämänhetkisen kustannusarvion mukaan kokonaisalaltaan n. 4600 neliön kokoisen rakennuksen kustannus on 12 374 000 €. Tarveselvitysvaiheesta rakentamisen kustannusarvio nousi n. 2 732 000 €. Hintaa on nostanut rakennuskustannusindeksin nousu sekä se, että uudisrakennukseen suunnitellaan sijoitettavan alkuperäistä suunnitelmaa useampia toimintoja.

Rakennuksen suunnitteluun ja toteutukseen varataan 2,5 vuotta. Tavoitteena on, että uudisrakennus on valmis arviolta vuonna 2025. Päihdehuollon Sirkkalan päiväkeskus toimii nykyisen rakennuksen sisäilmaongelmien vuoksi kesästä 2022 alkaen väistötiloissa sairaala-alueella ja muut yksiköt toimivat nykyisissä tiloissaan uuden rakennuksen valmistumiseen saakka.

Keskuksessa työskentelisi 63 työntekijää ja lisäksi viisi tukipalveluiden, kuten ruoka-, siivous- ja kiinteistön huoltopalveluista vastaavaa työntekijää. Henkilöstömenot ovat hankkeen valmistuttua yhteensä toiminnan ollessa täysimittaista noin 2 865 000 euroa vuodessa. Kokonaisuudessaan vuosittainen nettokustannusvaikutus on noin 1 miljoonaa euroa.  

Päihdehuollon uudisrakennuksen hankesuunnitelma perustuu Turun kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston vuonna 2019 hyväksymään tilatarveselvitykseen.

Kuvateksti: Uuden monitoimipalvelukeskuksen sijainniksi on esitetty nykyisen Mäntykodin paikkaa