Turun kaupunki on päättänyt hankkia Sininauha Oy:ltä tuetun asumisen tilapäismajoitusta 22.4.2024 saakka. Tilapäismajoitus sijaitsee osoitteessa Linnankatu 39. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti suorahankinnasta kokouksessaan 6.4.2022.

Päihdehuollon tuetun asumisen asumispaikoista on ollut Turussa vajausta Sininauha Oy:n Niittykodin asumisyksikön vuokrasopimuksen päätyttyä vuoden 2022 alussa. Palvelulle ei ole löydetty korvaavia tiloja Turun alueelta.

Turun kaupunki on pyytänyt Sininauha Oy:ltä tarjouksen tilapäisen tuetun asumisen järjestämisestä keskitetyssä yksikössä. Sininauha on tarjouksessaan esittänyt tilapäismajoituksen järjestämistä Linnankatu 39 sijaitsevissa tiloissa, joissa on tähän asti järjestetty hätä- ja kriisimajoitusta. Tilat eivät täysin täytä aluehallintoviraston asettamia vaatimuksia tuetulle asumiselle, mutta ne soveltuvat hyvin tilapäisasumiseen.

- Meidän tulee pystyä vähentämään asunnottomuutta ja tarjoamaan päihdehuollon asiakkaille tilapäistä tuetun asumisen palvelua ja sitä kautta mahdollisuutta päihteettömään elämään. Kilpailutuksessa ei saatu Turkuun Asunto ensin-periaatteella toimivaa tuetun asumisen palvelua. On hyvä, että pystymme tällä ratkaisulla vastaamaan koko ajan olemassa olevaan tarpeeseen sen sijaan, että asiakkaat joutuisivat muuttamaan pääkaupunkiseudulle tai asunnottomuus lisääntyisi, hyvinvoinnin apulaispormestari Elina Rantanen toteaa.

Linnankadulla sijaitsevassa yksikössä on 25 asuntoa. Palvelua varaudutaan ostamaan vuosittain noin 800 000 eurolla. Suorahankinta nähtiin perustelluksi, sillä tarve palvelulle on välttämätön ja sillä turvataan kaupungin asiakkaiden kannalta merkittävät hoito- ja asiakassuhteet.

- Päihdehuollon tuetun asumisen tilapäismajoituksessa asiakkaalle tarjotaan yöpymispaikka silloin, kun muuta majoitusta ei ole. Majoituksen yhteydessä asiakkaalle tarjotaan tukea ja apua pysyvämmän asumisratkaisun löytämiseksi ja elämänhallinnan parantamiseksi, palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluista sanoo.

Sininauha Oy Niittykodin asumisyksikön vuokrasopimus irtisanottiin 21.2.2022, eikä päihdehuollon tuetun asumisen palvelulle ole löydetty korvaavia tiloja. Päihdehuollon tuettu asuminen keskitetyssä yksikössä on kilpailutettu syksyllä 2022 ja siitä on tehty hankintapäätös Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 15.12.2021. Kilpailutuksessa ei saatu riittävästi asumispaikkoja. Sininauha Oy tarjosi tilalle asumispaikkoja Vantaan Sahapuiston toimintayksiköstä, mutta tarjotut asukaspaikat eivät ratkaise Turun alueen asumisongelmaa, eikä niissä ole huomioitu asiakkaiden kotipaikkaan ja muiden palveluiden saamiseen liittyviä tarpeita. Myös hätä- ja kriisimajoituksesta on järjestetty tarjouskilpailu syksyllä 2021, mutta siihen ei saatu tarjouksia.