STEAM Turku on hankkinut Turun varhaiskasvatukseen kiertäviä tiedekasseja päiväkotien tiedekasvatuksen tueksi. Tiedekasvatus saatiin viime vuonna mukaan myös Turun varhaiskasvatussuunnitelmaan – tiettävästi ensimmäisenä Suomessa.

Projektikoordinaattori ja varhaiskasvatuksen tiedekasvatusohjaaja Riikka Vuorinen kertoo, että alun perin ajatus tiedekasseista syntyi nyt jo päättyneessä Digiä, liikettä ja ilmiöitä -projektissa. Keväällä 2021 pilotoitu ensimmäinen tiedekassi oli matalan kynnyksen tapa tutustua tieteeseen ja se sai lapsilta ja päiväkotien henkilökunnalta kiitosta. 

– Pienet lapset innostuvat herkästi ja kynnys kokeilla uutta on matala. Myös päiväkotien henkilökunta on lähtenyt tähän innolla mukaan, Vuorinen iloitsee. 

Varhaiskasvatusalueille hankitut neljä kiertävää tiedekassia lähtivät matkaan maaliskuun alussa ja ne ovat kussakin päiväkodissa kaksi viikkoa kerrallaan. Tiedekasseja hyödynnetään tiedekasvatuksen opetuksessa.  

Tiedekasvatusohjaaja ohjaa tiedekokeita  

Kuluvan kauden aikana varhaiskasvatuksessa on panostettu tiedekasvatukseen. Kevään aikana päiväkodeilla on ollut mahdollisuus tilata tiedekasvatusohjaaja omaan yksikköönsä.  

– Tiedekasvatusohjaajana olen ollut päiväkodeissa aamupäivän ajan ja esimerkiksi ohjannut lapsille tiedekokeita ja opastanut henkilökuntaa tiedekassin käytössä. On ollut hienoa huomata, miten innoissaan lapset ja aikuiset ovat olleet, Vuorinen hymyilee.  

”Lapsille annetaan aikaa ja rauhaa keskittyä tutkimaan heille ominaisia kiinnostuksen kohteita. Tärkeintä on huomioida lasten omat ideat ja kiinnostuksen kohteet. Aikuinen antaa lapsille välineitä tutkimiseen.” 

– Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 

Tiedekasvatus saatiin viime vuonna mukaan myös Turun varhaiskasvatussuunnitelmaan – tiettävästi ensimmäisenä Suomessa. Tiedekasvatuksen avulla vahvistetaan lasten tiedeosaamista: lasten kanssa tutustutaan konkreettisesti tieteeseen ja tutkimiseen. Tämä kehittää lasten ajattelua ja oppimisen taitoja. 

STEAM Turun tavoitteena on lisätä luonnontieteiden ja tekniikan alojen vetovoimaa Lounais-Suomessa sekä kasvattaa lapsista ja nuorista maailman suurimpien haasteiden ratkaisijoita. Nettisivuille kerätään myös valmista tiedekasvatusmateriaalia, jota päiväkodit voivat hyödyntää. Päiväkotien tiedekasvatusta siis tuetaan jatkossakin. 

– On hienoa olla mukana kasvattamassa tulevaisuuden ajattelijoita, tekijöitä ja ongelmanratkaisijoita, Vuorinen tiivistää. 

Myös varhaiskasvatuksen digitutorien ylläpitämällä sivustolla on kattavasti tiedekasvatukseen liittyvää sisältöä, johon kannattaa käydä tutustumassa. 

Tiedekasvatusohjaajan roolissa Riikka Vuorinen on päässyt päiväkoteihin ohjaamaan lapsille tiedekokeita. Tässä tehdään pisarataidetta Koivulan päiväkodin eskareiden kanssa.
Kuva: Maija Linnala