Turku 2029 -säätiön vuoden 2021 jaettava tuotto 250 000 euroa on päätetty kohdentaa Turun kaupungin kulttuuri- ja taidealan sopimuskumppaneille, suurempien yhteistuotantojen toteuttamiseen. Haku on käynnissä 15.8–9.9.2022.

AVUSTUSTEN HAKUAIKA  

  • Haku alkaa ma 15.8. klo 00.01
  • Haku päättyy pe 9.9. klo 16.00
  • Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

KUINKA AVUSTUSTA HAETAAN?

Avustusta haetaan sähköisesti Kulta-järjestelmässä

Avustushakujärjestelmän ohje

AVUSTUSHAKUUN LIITTYVIIN KYSYMYKSIIN VASTAA

Kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy

Turku 2029 säätiön hallituksen puheenjohtaja, Turun pormestari Minna Arve pitää tärkeänä, että säätiön tuotolla voidaan tukea taide- ja kulttuurialan pandemia-ajan jälkeistä elpymistä sekä yhteisöllisyyden vahvistamista.

-Olemme eläneet pitkän aikaa hiljaiseloa, joten vuonna 2023 on aika nauttia suuremmista yleisötapahtumista, tuoda iloa kaupunkikuvaan sekä kerätä turkulaiset yhteen kulttuuri- ja taide-elämysten pariin, toteaa Minna Arve.

Avustus keskittyy Turun kaupunginhallituksen kulttuurialan sopimuskumppaneiden ja kulttuuri- ja nuorisolautakunnan sopimuskumppaneiden yhteistyöprojekteihin. Toteutuksessa tulee olla mukana vähintään yksi Turun kaupungin kulttuurialan sopimuskumppani. Sopimuskumppani toimii avustuksen hakijana ja projektia koordinoivana tahona. Projektiin tulee tämän lisäksi osallistua myös muita taide- ja kulttuurialan toimijoita.

Yhdelle projektille myönnettävä avustus ohjeellisesti korkeintaan 80 000 euroa, jaettava osuus mahdollistaa avustuksen noin 3–5 tuotannolle. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti taiteellisen sisällön tuottamiseen. Kiinteisiin kuluihin, kuten laitehankintoihin kohdistuvat kustannukset harkitaan erikseen. Avustusta ei ole tarkoitettu yleisen toiminnan rahoittamiseen. 

Arvioinnin perusteena on taiteellisen laadun lisäksi innovatiivisuus ja yllätyksellisyys, kaupungin vetovoiman lisääminen sekä projektin monipuolisuus.

Valintakriteerit ja myöntämisen periaatteet

Valintakriteereissä painotetaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken, jatkuvuutta ja polun rakentamista kohti vuotta 2029 sekä eri kohde- ja ikäryhmien tavoittamista. Avustusten hakuaika jatkuu 9.9.2022 asti. Turku 2029 -säätiön hallitus päättää avustusten saajat lokakuussa.

Projektin tulee tuottaa taiteellinen tuotos Turun kaupunkiin. Tuotannot tulee toteuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä. Haku käynnistyy 15.8. ja päättyy 9.9. klo 16.00.

Avustusta haetaan sähköisesti osoitteessa: lomakkeet.turku.fi