Turun kaupungin endokrinologian, gastroenterologian, hematologian ja nefrologian poliklinikoiden toiminta siirtyy liikkeen luovutuksella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille 1.5. Liikkeen luovutuksen myötä poliklinikoiden puhelinnumerot vaihtuvat ja osa poliklinikoista muuttaa Tyksin tiloihin. Turun kaupungin sairaalapalveluiden neurologian ja yleissisätautien poliklinikoiden toiminta jatkuu ennallaan.

Lisätiedot:

Liikkeen luovutusten taustalla on pienten poliklinikoiden toiminnan haavoittuvuus (ongelmat sairaslomasijaisten saatavuudessa, henkilökunnan rekrytointivaikeudet ja hoitotakuussa pysyminen). Liikkeen luovutuksilla edistetään potilaiden yhdenvertaisuutta ja varmistetaan kaikille turkulaisille tasalaatuinen yliopistosairaalatasoinen hoito sekä turvataan organisaatioiden välinen yhteistyö.

Yhdistyminen liittyy myös hyvinvointialueen toiminnan käynnistymiseen vuonna 2023. Erikoisairaanhoidon yksiköiden yhdistyminen sujuvoittaa toimintaa ja poistaa päällekkäisyyksiä.

Yhteystietoihin muutoksia

Ne potilaat, joilla on jo vastaanottoaika varattuna 1.5.2022 jälkeiselle ajalle, tulevat vastaanotolle sovittuna ajankohtana. Potilaaseen ollaan yhteydessä, mikäli vastaanottoaika vaihtuu. Tyks lähettää tekstiviestimuistutuksen varatusta ajasta. 

Gastroenterologian ja hematologian poliklinikoiden toiminta jatkuu entisissä tiloissa Mäntymäen sairaala-alueella (os. Kunnallissairaalantie 20). Endokrinologian ja nefrologian poliklinikoiden toiminta siirtyy U-sairaalaan (os. Kiinamyllynkatu 4–8) Tyksin vastaavien poliklinikoiden yhteyteen.

Liikkeen luovutuksen myötä poliklinikoiden puhelinnumerot muuttuvat. Uudet puhelinnumerot ovat käytössä toukokuun 2022 alusta lähtien:

  • Endokrinologian poliklinikka, p. 02 313 4301
  • Gastroenterologian poliklinikka, p. 02 313 9574
  • Hematologian poliklinikka p. 02 313 4695
  • Nefrologian poliklinikka p. 02 313 2003