Turun ilmastosuunnitelman päästövähennystavoitteita korotettiin maltillisesti, jotta Turun hiilineutraaliustavoite vuoteen 2029 mennessä sekä siitä eteenpäin vahvistuva ilmastopositiivisuus on mahdollista toteuttaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn ilmastosuunnitelman kokouksessaan 16.5.2022.

Turun asettamat ilmastotavoitteet on tähän mennessä saavutettu ja ylitetty asetettuja aikatauluja nopeammin. Päivitetyn ilmastosuunnitelman päästövähennystavoitteita päätettiin valtuuston päätöksellä korottaa maltillisesti, jotta Turun hiilineutraaliustavoite vuoteen 2029 mennessä sekä siitä eteenpäin vahvistuva ilmastopositiivisuus on mahdollista toteuttaa.

Päivitetty ilmastosuunnitelma osallistaa kuntalaiset entistä vahvemmin mukaan ilmastotyöhön ja panostaa uusien ilmastoratkaisujen kehittämiseen.

Päivitystyö on toteutettu Turun pormestariohjelman mukaisesti ja uudistettu kaupunkistrategia huomioiden. Päivityksellä vahvistetaan ilmastosuunnitelman tavoitteita, toimenpiteitä ja vaikuttavuutta siten, että kaupungin ilmastotavoitteet saavutetaan.

Turun ilmastosuunnitelma toteuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta rajoittaa maapallon lämpeneminen 1,5 asteeseen. Tavoitteena on hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin – eli alueen nettovaikutuksen muuttaminen ilmakehää lämmittävästä sitä viilentäväksi.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen rinnalla tavoite vaatii alueen kasviston ja maaperän hiilinielujen lisäämistä sekä kompensaatiotoimien kehittämistä ja toteuttamista. Samalla varaudutaan mahdollisimman kattavasti ilmastonmuutoksen riskeihin ja vaikutuksiin.

Päästöt kuriin aiempaa nopeammin

Kaupunginvaltuuston asettamat ilmastotavoitteet on tähän mennessä saavutettu ja ylitetty asetettuja aikatauluja nopeammin (vuoden 2021 tavoite saavutettiin 2020 ja ylitettiin vuonna 2021 merkittävästi).

Onnistuneiden toimien sekä uusimpien tietojen perusteella korotukset vuosien 2025 ja 2029 päästövähennystavoitteisiin mahdollistavat paremmin hiilineutraaliuden saavuttamisen 2029 ja samalla etenemisen kohti ilmastopositiivisuutta.

Päivitetyn ilmastosuunnitelman merkittävimmät muutokset liittyvät kahteen tavoitteeseen:

  • Vuoteen 2025 mennessä päästöjä vähennetään vähintään 75 prosenttia vuoden 1990 tasosta (vanha tavoite: vähintään 60 - 70 prosenttia)
  • Vuoteen 2029 mennessä päästöjä vähennetään vähintään 90 prosenttia vuoden 1990 tasosta (vanha tavoite: vähintään 80 prosenttia)

Tavoitemuutosten taustalla on havainto siitä, että hiilinielujen toteutunut ja ennustettava kasvu Turun alueella on osoittautunut aiemmin arvioitua merkittävästi pienemmäksi (Luonnonvara-keskuksen selvitys 2022). Hiilinielujen vahvistamisen ja kompensaatiotoimien kehittämisen rinnalla on siksi tarpeen vähentää päästöjä aiemmin ennakoitua nopeammin ja enemmän.

Laaja valmistelutyö päivityksen taustalla

Ilmastosuunnitelma 2029:n päivitystyön tekemiseen osallistui laaja, noin 80 hengen valmisteluryhmä, johon kuului henkilöitä Turku-konsernista, sidosryhmistä ja yhteistyökumppaneista. Turun korkeakoulujen asiantuntemusta sekä alueellisia ja valtakunnallisia asiantuntijaorganisaatioita hyödynnettiin vahvasti osana ryhmän toimintaa.

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Ilmastosuunnitelman 2029 yksimielisesti vuonna 2018 ja valtuustolle raportoidaan sen toteuttamisesta vuosittain ja suunnitelmaa päivitetään valtuustokausittain. Suunnitelma noudattaa yhteistä eurooppalaista työmallia, jonka vaatimusten mukaisesti arviointi- ja päivitystyö on tehty ja se raportoidaan myös Euroopan Komissiolle vuoden 2022 aikana.