Paraisten koelaitoksella tuotetaan uusiutuvaa metaania hiilidioksidista ja vedystä. Uusiutuvaa metaania voidaan käyttää suoraan korvaamaan fossiilista maakaasua esimerkiksi liikenteessä, teollisuudessa tai maakaasuverkossa.

Q POWERIN ILMASTOTEKO PÄHKINÄNKUORESSA

  • Q Power tuottaa Power-to-X teknologialla hiilidioksidista ja vedystä hiilineutraaleja, synteettisiä polttoaineita, joilla voidaan korvata fossiilista energiaa.
  • Tarkoitus on vähentää hiilidioksidipäästöjä hyödyntämällä hiilidioksidi sen sijaan, että se päästettäisiin taivaalle.

Kuka?

Myyntijohtaja Sami Lakio
Q Power

5 KYSYMYSTÄ ILMASTOTEOSTA -SARJA

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja. Tutustu sarjan muihin julkaisuihin.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista Hiilineutraali Turku -ilmastotekojen tietokannasta.

Esitimme viisi kysymystä ilmastoteosta Q Powerin myyntijohtaja Sami Lakiolle

1.     Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

Q Power tuottaa Power-to-X teknologialla hiilineutraaleja, synteettisiä polttoaineita, joilla voidaan korvata fossiilista energiaa. Patentoitu mikrobiologinen prosessi hyödyntää hiilidioksidia, jota voidaan ottaa talteen teollisuuden savukaasuista tai biologisesta lähteestä. Hiilidioksidi, yhdessä vihreän vedyn kanssa, tuottaa Q Powerin bioreaktoreissa uusiutuvaa metaania, jota voidaan käyttää suoraan korvaamaan fossiilista maakaasua esimerkiksi liikenteessä, teollisuudessa tai maakaasuverkossa.

2.     Miten ilmastotekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Paraisten koelaitos tuottaa vuosittain max. 200 t CO2-ekv päästövähennykset. Q Powerin asiakkaiden suuremmissa laitoksissa volyymit ovat huomattavasti suurempia. Laitos hyödyntää polttoaineen valmistukseen hiilidioksidia ja polttoaineen käyttö vähentää tarvetta käyttää fossiilisia polttoaineita. Koelaitoksen tuottama metaani hyödynnetään Qvidjan tilan omassa käytössä polttoaineena.  

3.     Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Organisaation lähtökohtana on hidastaa ja lopulta estää ilmastonmuutoksen eteneminen. Vähennetään hiilidioksidipäästöjä hyödyntämällä hiilidioksidi sen sijaan, että se päästettäisiin taivaalle. Polttoaineen tuottamisen mikrobiologista prosessia hyödyntäen on oltava pitkällä aikavälillä myös kannattavaa liiketoimintaa.

4.     Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Hiilidioksidista polttoainetta tuottava prosessi on skaalattavissa ja hyödynnettävissä monenlaisissa kohteissa, kuten kaikenlaiset energialaitokset, biokaasulaitokset ja jätehuollon organisaatiot. Hankkeita voidaan toteuttaa ympäri maailmaa, joten markkinat ovat suuret. Teollisen mittakaavan suuria laitoksia voidaan toteuttaa jo parin vuoden päästä.

Prosessia on pilotoitu jo useissa Q Powerin asiakkaiden kohteissa, joissa voidaan saavuttaa merkittäviä hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä ja edistää paikallista energia-omavaraisuutta. Yhteistyötä on tehty mm. Lounavoiman, LSJH:n, Keravan Energian, P2X Solutionsin, Vantaan energian ja Wärtsilän kanssa.

5.     Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Teknologia uusiutuvan metaanin tuottamiseen on olemassa. Uusiutuva metaani voidaan ottaa käyttöön nopeasti, koska infra sen käytölle on jo olemassa.