Turku panostaa entistä vahvemmin taiteeseen ja kulttuuriin uuden kulttuurin kärkihankkeen myötä. Tekemiselle antaa suunnan Kulttuurilupaus, joka on valmistunut laajassa yhteistyössä taiteilijoiden, alan yhdistysten, yritysten ja muiden kumppanien kanssa.

Kulttuurilupaus: Taiteen ja kulttuurin aika! on ohjaava näkymä kulttuurin kehittämiseen Turussa. Se sisältää tavoitteen kaupungista, jossa tilat ja rakenteet mahdollistavat taiteen ja kulttuurin monipuolisen, rajoista vapaan tarjonnan sekä kaupunkilaisten laajat osallistumismahdollisuudet.

– Taide ja kulttuuri rikastavat kaupunkia, tekevät siitä kiinnostavan ja edistävät alueen elinvoimaa sekä kaupunkilaisten hyvinvointia. Jokaisella turkulaisella tulee olla mahdollisuus olla kulttuurin tekijä ja kokija vaihtuvissa elämäntilanteissa. Kaupungin vetovoimaa lisäävät muun muassa kulttuurin ja taiteen laadukkaat avaukset sekä tapahtumat ympäri vuoden. Haluamme edistää monitahoisesti näitä hyvinvointi- ja vetovoimavaikutuksia unohtamatta taiteen ja kulttuurin itseisarvoa, Turun kaupungin vapaa-aikajohtaja Minna Sartes kertoo.  

Jokaisella turkulaisella tulee olla mahdollisuus olla kulttuurin tekijä ja kokija vaihtuvissa elämäntilanteissa.

Kulttuurilupaus on luotu yhteistyössä ja myös sen toteuttamiseen kutsutaan mukaan laajasti eri toimijoita. Yhtenä keskeisenä kumppanina on alusta asti toiminut taide- ja kulttuuritoimijoiden Taidekahvit-verkosto.

– Olemme tuoneet kulttuurin kolmannen sektorin näkökulmia lupauksen työstövaiheeseen mukaan. Verkoston toimijat saivat mahdollisuuden osallistua lupauksen tekoon niin työpajoissa kuin sähköisin kommentointikeinoin. On luontevaa jatkaa yhteistyötä myös Kulttuurilupausta toteutettaessa, kertoo Taidekahvit-verkoston puheenjohtaja Sanna Meska.

Tavoitteista toimenpiteiksi

Kulttuurilupaus sisältää viisi kärkiteemaa ja niihin liittyvät tavoitteet. Kärkiteemoina ovat onnelliset turkulaiset, taide ja kulttuuri työnä, rajattomat rakenteet, uudistuvat ja luovat kohtaamisen tilat sekä kutsuva ja kutkutteleva kulttuuritarjonta. Teemojen tavoitteita lähdetään toteuttamaan kulttuurin kärkihankkeen toimenpiteissä vuosina 2022–2025.

Kulttuurin avulla tuetaan ihmisten hyvinvointia eri ikäryhmissä. Jo hyväksi havaittuja toimintamalleja laajennetaan ja uusia kokeillaan.

– 5–6-vuotiaille esikoululaisille luodaan kulttuurikasvatuskokonaisuus osaksi esiopetusta ja sen opetussuunnitelmaa. Mallia otetaan peruskoululaisten Elämyspolusta. Lisäksi suunnitelmissa on muun muassa Kulttuurilähete 2.0 -malli, jolla tuetaan haastavissa vaiheissa eläviä pikkulapsiperheitä. Maksuttomalla lähetteellä kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset voivat ohjata perheen tai lapsen voimauttaviin kulttuurin ja taiteen ryhmätoimintoihin, kulttuurikoordinaattori Irina Niemimäki kertoo esimerkkejä tulevista toimenpiteistä.

Tavoitteena on myös kehittää taiteilijoiden toimintaedellytyksiä sekä kulttuuritoimijoiden ja kaupungin yhteistyötä.

– Teemme selvityksen kulttuuripalvelujen nykytilasta sekä kokeilemme erilaisia uusia taiteilijoiden työllistämismalleja, Niemimäki sanoo.

Turun kaupungilla on toteutuksessa ja suunnittelussa useita isoja kulttuuritilojen investointeja: Taiteen talo, Musiikkitalo ja Historian ja tulevaisuuden museo. Niistä kaikista luodaan yhteisiä kokemisen tiloja, joissa eri toimijat voivat käydä vuoropuhelua ja kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan monin eri tavoin. Lisäksi Turun julkisen taiteen ohjelman mukaisesti myös kaupunkitiloihin tuodaan enemmän taidetta ja monimuotoisia tapahtumia.

Tutustu Kulttuurilupaukseen osoitteessa www.turku.fi/kulttuurilupaus