6Aika: ILPO —hanke on tarjonnut yrityksille tukea, tutkimuksia ja kokeilumahdollisuuksia vähähiilisen liiketoiminnan kehittämiseen keväästä 2020 alkaen. Hankkeen pilottialueina ovat toimineet Turun Topinpuisto, Vantaalle rakentuva kiertotalousklusteri ja Tampereen seudun yritysalueet. Ilmastoratkaisujen kehittäminen on keskittynyt erityisesti resurssitehokkaaseen liiketoimintaan, vähäpäästöisiin arvoketjuihin, päästöjen kompensointiin, hiilinieluihin, hiilijalanjäljen laskentaan sekä logistiikkaan.

Mikä on 6Aika?

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Vastaamme strategialla haasteisiin, joita kaupungistumien tuo. Haluamme kehittää kaupunkejamme entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.

Lisätietoja: 6Aika

Ilmastopositiivisen yritysalueen malli tehtiin osana ILPO-hanketta, joka tuki kaupunkeja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä auttoi yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja. Yrityksissä ja teollisuusalueilla on vauhditettava uusien älykkäiden ja hiilineutraalien toimintamallien kokeilemista ja pilotointia, jotta arvoketjuista saadaan tehokkaampia ja löydetään uusia tapoja hyödyntää materiaalivirtoja.

Ilmastopositiivisen yritysalueen malli oli keskeinen osa ILPO-hankkeen tavoitteita. Mallia voidaan hyödyntää muilla vastaavilla yritysalueilla, kaupungeissa ja kunnissa. Ilmastopositiivisen yritysalueen mallista viestitään osana Suomen kiertotalouskeskusten yhteistä CircHubs-verkostoa.

Ilmastopositiivisen yritysalueen malli (pdf)