Tiistaina 3.5. pitämässään kokouksessa kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Kristiinankadulle järjestettävän kesäkadun vuodelle 2022. Lautakunta myös päätti jatkaa kesäkatua ehdotetulta Läntinen Rantakatu-Linnankatu-osuudelta Eerikinkadulle saakka.

Äänestyksen jälkeen hyväksytty muutosehdotus käytännössä jatkaa Kristiinankadun kesäkatua pidemmälle matkalle niin, että se ulottuu jokirannasta Eerikinkadulle. Lautakunnan päätöksen mukaan on valmisteltava päätös ajoneuvoliikenteen katkaisusta Kristiinankadulla viime vuoden tapaan välillä Eerikinkatu – Linnankatu siten, että kadun katkaisu mahdollistaa tapahtumien järjestämisen kadulla viimeistään 1.7.2022 ja että katu on katkaistuna tästä ajankohdasta eteenpäin aina 18.9.2022 asti.

Lisäksi lautakunta päätti, että Kristiinankadun Eerikinkadun ja Linnankadun väliselle osuudelle tuodaan istutuksia sekä oleskelua mahdollistavia penkkejä. Näiden toteutusperiaate tulee tuoda kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi mahdollisimman pian, kuitenkin siten, että kyseinen kesäkatuosio on mahdollista ottaa käyttöön viimeistään 1.7.2022. Toteutusperiaatteen suunnittelussa tulisi osallistaa katuosuuden yrittäjiä.

Kristiinankadun kesäkatu 2021 oli hyvin suosittu ja hyväksytyn muutosehdotuksen perusteluissa todetaankin muun muassa, että "Kesäkadun varren kivijalkayrittäjät ovat kertoneet kesäkatukokeilun olleen todella positiivinen heidän liiketoimintansa kannalta – monella viime kesä on ollut historian paras myynnin osalta, mikä on tullut todella tarpeeseen koronan aiheuttaman taloudellisen kärsimyksen keskellä. Lisääntynyt myynti on myös mahdollistanut lisätyöntekijöiden palkkaamisen kesäksi."

Kesäkadun sijainti kesäksi 2022 on herättänyt paljon keskustelua ja asian valmistelua jatketaan.

 

Kokouspäätökset 3.5.2022