Erätauko-säätiö on myöntänyt Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen yhteensä lähes seitsemällekymmenelle toimijalle demokratian vahvistamisesta. Yhtenä palkinnonsaajana on Turun kaupunki. Myöntämisen perusteina on ollut mm. pitkäjänteinen työ dialogisuuden tukemiseksi sekä Erätauko-toimintamallin kehittäminen, tukeminen ja kouluttaminen.

Aiemmin tunnustus on myönnetty yhdelle toimijalle. Vuoden 2021 dialogiteko on kuitenkin tehty yhdessä ja yhteistyössä. Poikkeuksellisen maailmantilanteen vuoksi Erätauko-säätiö on myös halunnut tehdä eri toimijoiden dialogityötä näkyväksi sekä kiittää hyvästä työstä sen osalta, että erilaiset ihmiset tulevat kuulluksi ja samalla rohkaista eri toimijoita edelleen tukemaan demokratiaa dialogin avulla. Tämän vuoksi dialogiteko-tunnustus on jaettu Turun kaupungin lisäksi myös usealle muulle toimijalle. Kaikki tunnustuksen saajat julkistettiin Erätauko-säätiön verkkosivuilla ja some-kanavissa 11.5.2022.

Turun seudulta palkinnon saivat myös Turun normaalikoulu, Turun yliopisto, Turun ev.lut. arkkihiippakunta ja Turun ev.lut. tuomiokirkkoseurakunta.

Turun kaupungin valintaperuselut

"Kiitämme teitä erityisesti Erätauko-koulutusten mahdollistamisesta kaupungin työntekijöille.

Demokratian, luottamuksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen on pitkäjänteistä työtä. Sitä voi tehdä monin eri tavoin. Dialogi ja esimerkiksi Erätauko-menetelmä on yksi tapa tarttua toimeen. Arvostamme sitä, että monet ovat lähteneet liikkeelle. Se on voinut tarkoittaa erilaisten merkityksellisten keskustelujen ja tilaisuuksien järjestämistä, oman yhteisön keskustelukulttuurin vahvistamista, Erätauko-ohjaajaksi kouluttautumista tai vaikkapa erilaisiin dialogikokonaisuuksiin ja -hankkeisiin osallistumista. 

Demokratian vahvistaminen tarkoittaa tekoja. Dialogin tukeminen on matkalla olemista ja oppimista. Valmiiksi ei tule ja kehittämistä täytyy tehdä. Kiitämme teitä siitä, että olette tarttuneet toimeen. Demokratiaa ei vahvisteta yksin ja erillään vaan yhdessä eteenpäin kulkien ja yhteistyötä tehden. Tärkeää on, että mahdollisimman moni tulisi halutessaan kuulluksi, kun yhteisistä, tärkeistä asioista puhutaan. Kiitos, että te olette mahdollistaneet tällaisia hetkiä."

Uutinen: Turku lisää dialogilla asiakaslähtöisyyttä (eratauko.fi)

Erätauko-säätiön myöntämä Suomen Dialogiteko 2021 -palkinto
Asiasanat: