Aurakadulla välillä Eerikinkatu – Linnakatu suoritetaan liikennejärjestelyjen muutostöitä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Katuosuudella aloitetaan kaukolämpölinjan rakennustyöt maanantaina 16.5.2022.

Samassa yhteydessä katuosuuden kaikki katupinnat uusitaan ja katu muutetaan vastaamaan vuonna 2016 hyväksyttyjä katusuunnitelmia. Rakennustöiden on tarkoitus valmistua syksyllä ennen kuin joukkoliikenne palautetaan torin viereen Eerikinkadulle ja Aurakadulle. Muuttuvista liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin ja erikseen työmaan edetessä.

Fölin kaksi pysäkkiä siirretty

Kauppatorin pysäkit T1 ja T2 on siirretty tilapäisesti Eerikinkadulle Kristiinankadun ja Humalistokadun välisessä korttelissa sijaitseville tilapäispysäkeille.

Lisätietoja: https://www.foli.fi/fi/message/161094,