Turku jatkaa suunniteltuja investointeja tulevien vuosien aikana. Hallitulla investointiohjelmalla varmistetaan kaupungin vetovoiman kasvu ja asukkaiden palvelutaso. Investointien priorisointia ohjaa Turun pormestariohjelma ja niillä edistetään kaupungin strategisia kärkihankkeita. Investointien rytmityksellä Turku varautuu mahdollisiin kustannusten nousuihin, mikä mahdollistaa korkean investointitason koko suunnittelukaudella.

Maanantaina 30.5.2022 kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi investointiohjelmien lähtökohdat sekä kiinteän omaisuuden hankintatasot taloussuunnitelmakaudelle 2023–2026.

Turun oman taseen infra- ja tilahankkeiden sekä kiinteän omaisuuden tasot voimassa olevassa taloussuunnitelmassa vuosina 2022–2025 ovat yhteensä 800,5 miljoonaa euroa. Esitetty investointitarpeiden taso suunnitelmakaudelle 2023–2026 on yhteensä 679,7 miljoonaa euroa.

Toimitilojen investointiohjelman laadinnan lähtökohtia ovat ensisijaisesti turvallisuuden ja terveyden kannalta välttämättömät kohteet sekä ylläpitokustannuksia pienentävät, energiatehokkuutta parantavat peruskorjaushankkeet, joiden pitkäaikainen tarve palveluverkossa on varmistettu.

Infrahankkeiden investointiohjelmassa keskitytään kaupunkikehityksen kannalta tärkeiden kärkihankkeiden ja kaupungin laajentumisen kannalta keskeisten maankäytön hankkeiden toteuttamiseen. Myös infraomaisuuden hallintaan liittyvien korjausvelkaa alentavien hankkeiden toteuttaminen sisältyy ohjelmaan.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankintoja ja hankintasopimuksia koskevat yleiset linjaukset liittyen Ukrainan sodan aiheuttamaan häiriötilanteeseen. Nykyisistä investointitasoista pyritään pitämään kiinni, vaikka riskit aiheuttaisivat ylimääräisiä kustannuksia. Riskeihin varaudutaan keskitetysti ja kaupungin taloudellinen kantokyky varmistetaan osana talousarvion valmistelua.

- Pitkän aikavälin suunnitelulla Turku voi viedä päätettyjä kärkihankkeita päättäväisesti eteenpäin ja varautua ennakoimattomista maailmanpolitiikan tapahtumista johtuviin kustannustason muutoksiin, tiivistää pormestari Minna Arve.

Keskeiset kehittämiskohteet ohjaavat kokonaissuunnittelua

Investointiohjelman valmistelua ovat ohjanneet seuraavat periaatteet:

  • Turku korjaa ja rakentaa koulu- ja päiväkotiverkon nopeutetussa aikataulussa.
  • Kupittaan kansihanke toteutetaan mahdollistamaan tiedepuiston kärkihanke, joka luo uuden Kupittaa-Itäharjun kaupunginosan vahvan joukkoliikenteen- ja työpaikkakeskittymän äärelle.
  • Uusi musiikkitalo rakennetaan aikataulussa, joka mahdollistaa orkesterin siirtymisen suoraan uusiin tiloihin tavoitevuonna 2025.
  • Ratapihan elämyskeskus -hankkeessa yksityiset investoinnit kannattelevat hanketta, mutta kaupunki on mahdollistamassa sen liikkeelle lähtemistä uuden areenan osakkuuden myötä. Kaupungin osakkuus edellyttää valtuuston aiemmin päättämien ehtojen toteutumista.
  • Kaupunki toteuttaa TAITO-kampuksen.
  • Turku tukee kulkutapojen muutosta toteuttamalla pyöräteitä, lisäämällä kävelyn houkuttelevuutta ja aloittamalla runkobussijärjestelmän toteutuksen.
  • Raitiotien kustannus- ja kannattavuusarvion pohjalta tehdään päätökset kaupunkikehityksen kannalta merkittävästä joukkoliikenneratkaisusta.
Kuva: Turun uusi musiikkitalo "Harmonia", suunnitteluryhmä Hartela Länsi-Suomi Oy, PES Arkkitehdit Oy ja WSP Finland Oy.

 

 

Asiasanat: