Turun kasvatus- ja opetuslautakunta saa käsittelyynsä Karhunaukion yhtenäiskoulun tarveselvityksen. Lähtökohtana on 700 oppilaan uusi yhtenäiskoulu, joka korvaa nykyisen Lauseen alakoulun sekä Vasaramäen yläkoulun tilat.

Tuleva Karhuaukion koulu on mitoitettu nykyiselle ja jonkin verran kasvavalle oppilasmäärälle. Vielä ei ole tiedossa, millä tavoin Skanssin alue tulee kasvamaan lähimmän vuosikymmenen aikana ja myöhemmin tulee vielä erikseen arvioida, tarvitseeko kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus alueelle lisätiloja.

– Palvelukokonaisuuden ja erityisesti perusopetuksen esille nostamat asiat on otettu hyvin huomioon Karhunaukion kouluhankeen tarveselvityksessä, sanoo kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen. – Uudesta koulusta tulee varmasti vetovoimainen oppilaitos alueelle, jonka nykyiset koulurakennukset ovat pääosin väistötiloissa, jatkaa Jalonen.

Tarveselvityksen yhteydessä yhtenäiskoulusta on tehty lapsivaikutusten arviointi, jonka avulla on selvitetty päätösten ja toiminnan vaikutuksia lapsiin. Lisäksi valmistelun tueksi tehtiin Kerro kantasi -kysely, jonka tuloksia hyödynnetään suunnittelussa. 

Arvioinnissa todetaan muun muassa, että Karhuaukion koulu sijaitsee oppilasalueen keskellä ja on helpommin tavoitettavissa kuin alueen nykyiset väistökoulut, jotka jäävät pois käytöstä uuden koulun valmistuttua. Koulun sijainti on myös parempi suhteessa jo käytöstä poisjääneisiin Lausteen ja Kupittaan koulurakennuksiin.

Koulun yhteyteen tai välittömään läheisyyteen tulee myös uusia tai perusparannettuja liikuntapaikkoja, jotka omalta osaltaan edistävät lasten ja nuorten liikuntaa ja harrastustoimintaa koko koulun oppilasalueella ja laajemminkin.

- Karhunaukion yhtenäiskoulussa toteutuu niin lähikouluperiaate kuin segregaation vähentäminenkin. Asia on iso Itä-Turulle, mutta myös tärkeä konkreettinen toimenpide, jolla vastataan alueiden eriytymisen ja segregaation haasteisiin. Ymmärrämme, että koulujen sijainnin muutos tuntuu aluksi hankalalta, mutta hyvät kevyen liikenteen yhteydet ja keskeinen sijainti oppilasalueella tukevat ratkaisua, sanoo kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestari Piia Elo.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslista

Asiasanat: