Turun kaupungin liikuntapalvelut etsii kilpailutusmenettelyllä palveluntuottajaa Pansion kuntosalille.

PANSION KUNTOSALIN PALVELUNTUOTTAJAN KILPAILUTUS 2022 

 

Pansion kuntosalille (Pernontie 16) etsitään kilpailutusmenettelyllä palveluntuottajaa. Aiheesta kiinnostuneet pääsevät tutustumaan paikkaan keskiviikkona 15.6.2022 klo 13–15. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 27.6.2022 klo 12.00.

Pansio on yksi kaupungin erityistä tukea tarvitsevista asuinalueista syrjäytymisen ennaltaehkäisemisen näkökulmasta. Kilpailutuksen tavoitteena on saada alueelle innostava ja aktivoiva toimija, jonka avulla voidaan turvata alueen asukkaiden harjoittelumahdollisuudet kuntosalilla.

Tavoitteena kävijämäärän kasvu

Palveluntuottajan kanssa tehdään käyttöoikeussopimus, jossa palveluntuottaja sitoutuu pitämään kuntosalia avoinna miehitettynä vähintään 8 kuukautta vuodessa (1.9.–31.12. ja 2.1.–30.4.). Kuntosalin on oltava avoinna vähintään 20 tuntia viikossa, ja viikoittaisia aukiolopäiviä on oltava ainakin neljä.

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen Kimmoke- ja Seniorirannekkeen sekä Mihi-passin käyttäjien on voitava käyttää salia maksutta. Muun hinnaston palveluntuottaja voi määritellä vapaasti ja pitää palveluiden myymisestä kertyvät tulot. Tavoitteena on kasvattaa nykyistä kävijämäärää (n. 500 / kk; n. 4 000 / 8 kk) merkittävästi. Alueella ei ole muita kuntosaleja.

Tila ja laitteet maksutta käyttöön

Palveluntarjoajan on asetettava toiminnalle vastuuhenkilö. Henkilökunnan on oltava perehtynyt laitteiden oikeaoppiseen käyttämiseen ja osattava ohjeistaa asiakkaita niiden käytössä. Palvelun pääkielen on oltava suomi.

Kuntosalin koko pukuhuoneineen on 383 m2. Välineistöön ja laitteistoon kuuluvat tavallisimmat paino-pakkalaitteet, vapaat painot ja lämmittelylaitteet. Liikuntapalvelut vastaa tilan ja laitteiden kunnossapidosta ja tilojen ylläpitosiivouksesta sekä niistä syntyvistä kustannuksista (vuokra, sähkö, vesi jne.). Palvelutuottajalle tila ja laitteet annetaan käytettäväksi maksutta. Palveluntuottaja vastaa ainoastaan oman palvelunsa tuottamisesta syntyvistä kuluista.

Kysymykset viimeistään 20.6.

Kilpailutusta koskevat kysymykset on lähetettävä keskiviikkoon 20.6.2022 mennessä sähköpostiosoitteeseen liikunta.palvelut@turku.fi. Vastaukset julkaistaan keskiviikkona 22.6.2022 nettisivuilla osoitteessa www.turku.fi/liikunta

Tarjoukset viimeistään 27.6.

Tarjoukset liitteineen on toimitettava viimeistään 27.6.2022 klo 12.00 sähköpostilla osoitteeseen liikunta.palvelut@turku.fi

Tarjoukset käydään läpi heinäkuun alussa ja potentiaaliset palveluntuottajat kutsutaan heinäkuussa järjestettävään neuvottelumenettelyyn, jossa käydään palveluntuottamisen tarkemmat sisällöt läpi. Neuvottelumenettelyn kautta valitaan palveluntuottaja, jonka kanssa varsinainen käyttöoikeussopimus tehdään ja sovitaan palvelun käynnistämisen yksityiskohdista.

 

Lisätietoja:

Oskari Nummi
Liikuntapaikkapäällikkö
Liikuntapalvelukeskus
Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus
p. 050 554 6230, oskari.nummi@turku.fi