Bayer vähensi päästöjään Suomessa kolmessa vuodessa peräti 89 prosenttia. Loput päästöt kompensoidaan kokonaisuudessaan. Suurin osa yhtiön hiilidioksidipäästöistä syntyy Turun lääketehtaalla, jonka päästöjä on onnistuttu vähentämään merkittävästi siirtymällä uusiutuvan energian käyttöön.

BAYERIN ILMASTOTEKO PÄHKINÄNKUORESSA

  • Bayer saavutti Suomessa hiilineutraaliuden vuonna 2021. Yhtiön globaali tavoite vuoteen 2030 mennessä.  
  • Yhtiö vähensi hiilidioksidipäästöjään Suomessa 89% (vuodesta 2018 vuoteen 2021).  Vähennys 15 600 tonnista 1 800 tonniin (CO2e).
  • Koska tuotannollisista syistä päästöjen karsiminen kokonaan ei ole ollut mahdollista, yhtiö kompensoi jäljelle jäävän hiilijalanjäljen.
  • Yhtiö on hankkinut Turusta noin 10 hehtaarin metsäalueen, Hyvän tuulen metsän.

Kuka

Turun tuotantolaitoksen johtaja Tomi Penttilä
Bayer Oy

5 KYSYMYSTÄ ILMASTOTEOSTA -SARJA

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja. Tutustu sarjan muihin julkaisuihin.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista Hiilineutraali Turku -ilmastotekojen tietokannasta.

 

Työtekijöitä ja tuotantorobotti. Kuva: Bayer

Bayerin Turun tuotantolaitoksen johtaja Tomi Penttilä vastaa viiteen kysymykseen ilmastoteosta.

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

Bayerin globaalina tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, mutta Suomessa tavoite saavutettiin jo vuoden 2021 osalta. Kokonaisuudessaan yhtiö vähensi hiilidioksidipäästöjään Suomessa vuodesta 2018 vuoteen 2021 peräti 89 %, 15 600 tonnista 1 800 tonniin (CO2e).

Suurin osa Bayerin hiilidioksidipäästöistä syntyy Turun tehtaalla. Turussa päästöjä on onnistuttu vähentämään merkittävästi siirtymällä kokonaan uusiutuvan energian käyttöön. Tehtaan energiatehokkuuden parantamiseen panostetaan myös jatkossa, ja vuonna 2025 valmistuva tehtaan laajennus tulee valmistuttuaan olemaan hiilineutraali ja energiatehokas.

Koska päästöjen karsiminen kokonaan ei ole ollut mahdollista, yhtiö on päättänyt kompensoida jäljelle jäävän hiilijalanjälkensä yhteistyössä NGS Finlandin kanssa. Kompensaatiosta 85 % tehdään lykkäämällä uudistushakkuuvaiheessa olevan, noin 60–80 vuoden ikään kasvaneen metsän hakkuita. Loput 15 % kompensaatiosta tehdään istuttamalla uutta metsää. Yhtiö on hankkinut Turusta noin 10 hehtaarin metsäalueen, Hyvän tuulen metsän. Metsä innostaa ja osallistaa yhtiön työntekijöitä ilmastotekoihin sekä ulkoilemaan metsäluonnossa. Alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia kehitetään entisestään vuoden 2022 aikana

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Bayerilla tehtiin isoja ilmastotöitä uusiutuvan energian ja uuden kompensointiohjelman avulla 2018–2021. Vuoden 2020 alusta lähtien Bayer on siirtynyt Turun tuotantolaitoksessaan kokonaan uusiutuvaan energiaan, mikä vähensi yhtiön hiilidioksidipäästöjä huomattavasti. Yhtiö vaatii nykyään kaikilta energiatoimittajiltaan alkuperäsertifikaatin, jossa vahvistetaan, että sähkö ja lämpö on tuotettu täysin uusiutuvasti. Käytännössä sähkö saadaan Porin Energian tuottamasta tuulivoimasta.

Hiilijalanjälki tulee pienenemään erityisesti päästöttömän energian ansiosta. Suurimmat investoinnit päästöttömän energian hankintaan on tehty osallistumalla muiden Turun Artukaisten alueen yritysten kanssa Turun Energian rakennuttamaan puuhakevoimalaan.

Turun tuotantolaitoksen höyry sekä puolet lämpöenergiasta tuotetaan Pansion teollisuusalueelle rakennetussa puuhakevoimalassa. Loput lämpöenergiasta ostetaan uusiutuvana Turun Energialta, joka tuottaa kaukolämpöä muun muassa ottamalla lämpöä talteen puhdistetusta jätevedestä.

Kasvu toteutetaan kestävästi. Suomella on hyvät edellytykset kehittyä kestävän kasvun edelläkävijäksi, ja Bayer Suomen tavoite on olla tämän kehityksen aallonharjalla. Käyttöön otetuilla toimenpiteillä vähennetään Turun tuotannon hiilijalanjälkeä merkittävästi.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Bayer-konserni on sitoutunut hiilineutraalisuuden saavuttamiseen oman toimintansa osalta vuonna 2030 mennessä.  Me Bayerilla haluamme, että kasvumme on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävää. Taloudellinen menestys antaa meille myös mahdollisuuden innovoida ja uudistaa toimintaamme yhä vastuullisemmaksi. Tavoitteemme on olla jatkossakin kestävän kasvun edelläkävijöitä. Pyrimme edelleen vähentämään päästöjämme ja lisäksi innostamme myös työntekijöitämme huomioimaan ympäristön kaikessa toiminnassaan.

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Energiankulutuksella, jota Bayer on muuttanut ilmastovastuulliseen suuntaan, on hyvin suuri vaikutus tuotannon kasvihuonekaasuihin. Vastaaviin muutoksiin on mahdollisuuksia alalla myös laajemmin. Lisäksi esimerkiksi Bayerin panostus energiatehokkuuteen uudessa tuotantolaitoksessa on erinomainen esimerkki muiden vastaavien tuotantolaitosten potentiaalista ilmastovastuullisuuteen.

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Yhteistyössä on voimaa. Yrityksillä on päästöjen vähentämisessä merkittävä rooli, ja on tärkeää torjua ilmastonmuutosta yhdessä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.