Response - hanke järjestää kansainvälisen hankekaupunkien tapaamisen Turussa 7. - 9.6.2022. Turku sekä hankkeen toinen pääkumppani, Ranskan Dijon, kehittävät yhdessä kuuden yhteistyökaupungin kanssa energiapositiivisten kortteleiden ja alueiden rakentamista, joka samalla tukee kaupunkien ilmastotavoitteiden saavuttamista.

RESPONSE: Integrated solutions for positive energy and resilient cities

Tapahtumaan osallistuvat Turun kotimaisen hankekonsortion lisäksi vieraita hankkeen toisesta pilottikaupungista Dijonista (Ranska) sekä yhteistyökaupungeista Brysselistä (Belgia), Zaragozasta (Espanja), Botoșanista (Romania), Gabrovosta (Bulgaria) ja Severodonetskista (Ukraina). Osallistujia tapaamisessa on noin 80 henkilöä.

Kestävä energiapolitiikka tukee ilmastotavoitteita

Response - hanke keskittyy rakentamaan kestävää energiapolitiikkaa, missä energian saatavuuden, hinnan ja ympäristövaikutuksien on oltava tasapainossa. Kestävän energiapolitiikan merkitys on kasvanut erityisesti Ukrainan sodan myötä, kun Eurooppa pyrkii eroon energiariippuvuudestaan Venäjästä ja samalla kohti ilmastoystävällisiä energiaratkaisuja.

Erityisesti hankkeessa tavoitellaan energiasäästöjä ja päästövähennyksiä sekä paikallista energiantuotantoa korostaen uusiutuvia energiamuotoja.

Responsessa selvitetään, kuinka yhdistää kaupunkien energiantuotannon ja -kulutuksen tasapuolisuus ja kohtuuhintaisuus sekä toisaalta ympäristön kestävyys rakennus-, kortteli- ja kaupunginosatasoilla.

Turun ylioppilaskylän pilotti suunnannäyttäjänä

Turku on mukana hankkeessa luomassa ja toteuttamassa energiapositiivisia kortteleita ja kaupunginosia. Turun pilottialueena toimii Turun ylioppilaskylä, jossa ratkaisuja sovelletaan alueen uusiin kiinteistöihin ja myös muutamaan vanhempaan kiinteistöön.

Suurin osa hankkeen ratkaisuista on keskittynyt tammikuun 2022 alussa avattuun Tyyssija-asuinrakennukseen Turun ylioppilaskylässä. Rakennukseen on asennettu mm. kaksisuuntainen lämmitysjärjestelmä sekä myöhemmin asennetaan uudenlaiset, kaksipuoliset aurinkopaneelit, jotka katolle heijastuvien säteiden ansiosta pystyvät tuottamaan enemmän aurinkovoimaa tavallisiin verrattuna.

Tyyssijan lisäksi ylioppilaskylän vanhempia rakennuksia muokataan energiatehokkaammiksi mm. nelinkertaisilla ikkunalaseilla ja vesihanojen säästösuuttimilla. Ylioppilaskylän 5-korttelissa uusitaan ilmanvaihtojärjestelmä asentamalla koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä lämmöntalteenotolla.

Turku mukana 100 kaupungin missiossa

Monet Turun tapaamiseen osallistuvista kaupungeista on valittu Turun tavoin mukaan 100 kaupungin missioon. Euroopan unionin ”100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä” -mission tavoitteena on tukea 100 eurooppalaista kaupunkia saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä. Mukaan ohjelmaan haki yhteensä 377 kaupunkia.

Response- hankkeessa mukana olevista kaupungeista molemmat pääkumppanit Turku ja Dijon, sekä puolet yhteistyökaupungeista (Espanja: Zaragoza, Bulgaria: Gabrovo, Belgia: Brysseli) ovat mukana Euroopan unionin 100 kaupungin missiossa, mikä luo hyvät edellytykset syventää yhteistyötä ja edistää kaupunkien ilmastotavoitteita saavuttaa hiilineutraalius viimeistään vuoteen 2030 mennessä osana 100 kaupungin missiota.