Kokeilutoiminta on yleistynyt kunnissa ja kaupungeissa viime vuosina. Lisäksi uusien palveluiden ketterälle kehittämiselle on tullut entistä suurempi tarve ja samaan aikaan myös käyttäjät odottavat parempaa käytettävyyttä. Luonnollista onkin, että eri osapuolten kesken tehtävä yhteiskehittäminen on nostanut suosiota uusien ratkaisujen kehittämisessä.

6Aika KASVUN EKOSYSTEEMIT 2 – KAUPUNKI KOKEILUALUSTANA -HANKE

Lisätietoa:

Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen
+358 (0) 50 559 0239
anna-mari.sopenlehto-jokinen@turku.fi

Liisa Pietikäinen
+358 (0)40 705 0473
liisa.pietikainen@businessoulu.com

Susanah Aalto
+358 (0)40 186 0591
susanah.aalto@vantaa.fi

KASVUN EKOSYSTEEMIT 2 - KAUPUNKI KOKEILUALUSTANA-hanke on tuottanut oppaan kokeilutoiminnan kehittämistä varten. Hanke on ollut itsessään kokeilualustojen kokeilutoimintaa; erilaisia kokeilutoiminnan toteutusmalleja on testattu Turussa, Oulussa ja Vantaalla ja saatu kokemuksia erilaisista yhteistyömalleista. Tavoitteena on ollut kaupunkien kokeilupalveluiden asiakaslähtöisyyden parantaminen ja juurruttaminen osaksi kaupunkien palvelutarjontaa ja pysyvää toimintaa. Konkreettisena tavoitteena on ollut, että kaikki tarvittava tieto kokeiluista löytyy jatkossa yhdestä osoitteesta kaupunkien verkkosivuilla. Samalla halutaan jakaa kertynyttä osaamista eteenpäin ja  hyödynnettäväksi. Tätä varten on laadittu Kokeilemisen opas kokeilutoiminnan järjestäjille: kunnille, kaupungeille ja TKI-toimijoille. 

Oppaassa nostetaan esille kokeilutoiminnan teemoja ja vinkkejä kehittäjille

  • Kokeiluilla toimivia ratkaisuja
  • Kokeiluja aidoissa kunta- ja kaupunkiympäristöissä
  • Kokeiluprosessi pähkinänkuoressa
  • Systemaattisen kokeiluprosessin rakentaminen kuntaan tai kaupunkiin
  • Vinkkejä kehittäjille

Oppaan löydät tästä