Turun kaupungin, Turun Seudun Veden ja Turun seudun puhdistamon vesiosaaminen sijoittui kolmen parhaan joukkooon Eurocities-kaupunkiverkoston kilpailun kestävän kehityksen ratkaisujen sarjassa.

Kilpailu oli avoin kaikille järjestön 130 jäsenkaupungille ja sen tulokset julkistettiin torstaina 9.6.2022 Eurocitiesin vuosikonferenssissa Espoossa.

Turun toimijoiden konseptin aiheena oli kestävä veden tuotanto ja puhdistus, ja se esiteltiin kilpailun loppuvaiheessa tuomaristolle videomuodossa: https://youtu.be/xaQ-FtzQiwA

Turku aikoo olla hiilineutraali kaupungin täyttäessä 800 vuotta vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen.  Vesiosaamisen jatkuva kehittäminen on osa tätä kunnianhimoista suunnitelmaa.

Maailman paras vesi syntyy yhteistyössä

Turun kaupunki yhtiöineen yhdessä 14 naapurikunnan ja muiden kumppaneiden kanssa toimii aktiivisesti alueen asukkaiden ja yritysten kanssa laadukkaan juomaveden tuottamiseksi sekä alueen 300 000 asukkaan jäteveden käsittelemiseksi. Ratkaisut on tehty yhteistyössä kuntalaisten kanssa, ja huippuosaamista viedään aktiivisesti myös maailmalle.

- Korkean tason vesiosaaminen ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut nousevat entistä keskeisempään asemaan ilmastonmuutoksen myötä. Turun seudun alueelliset vedentuotanto- ja jätevesiratkaisut ovat osoittautuneet onnistuneiksi ja tehokkaiksi ratkaisuiksi, joista muut kaupungit ja alueet maailmanlaajuisesti voisivat ottaa mallia. Osallistumalla Eurocitiesin kilpailuun halusimme tuoda laajempaan tietoisuuteen alueemme vesiosaamista ja siihen liittyviä ratkaisuja, kertoo Turun kärkihankejohtaja Björn Grönholm.

Turun jätevedenpuhdistus tuottaa 10 kertaa enemmän energiaa kuin se kuluttaa, ja loistavan laatuista juomavettä tuotetaan ekologisella tekopohjaveden tuotantomenetelmällä. UNESCO myönsi joulukuussa 2021 Turulle tunnustuksen maailman puhtaimmasta juomavedestä.

- Turun Seudun Vesi Oy:n tekopohjavesilaitos tuottaa erinomaista juomavettä hyödyntämällä Virttaankankaan harjualueen luontaista kykyä puhdistaa sinne imeytettyä vettä. Prosessin avulla harjualueella voidaan tuottaa yli kymmenen kertaa enemmän vettä verrattuna siihen, mitä sieltä olisi mahdollista pumpata luontaisesti muodostunutta pohjavettä. Samalla tekopohjavesimenetelmä mahdollistaa pohjavedenpintojen ennallistamisen sille tasolle, missä ne olivat ennen vedenoton aloittamista, toteaa Turun Seudun Veden toimitusjohtaja Aki Artimo.

- Kakolanmäen puhdistamon toiminnot edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Esimerkiksi puhdistamoprosessi, lämmöntuotanto ja lietteen käsittely mukaan lukien, tuottaa kymmenen kertaa enemmän energiaa kuin mitä se kuluttaa. Myös puhdistamon hiilijalanjälki on negatiivinen, kertoo Turun seudun puhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Mirva Levomäki.

Turun vedentuotannon ja jäteveden puhdistuksen ratkaisut ovat helposti toistettavissa ympäri maailman ja ne vaikuttavat positiivisesti ympäristöön muun muassa vähentämällä hiilidioksidipäästöjä, parantamalla energiatehokkuutta sekä tarjoamalla vaihtoehtoisen ratkaisun luonnollisen pohjaveden käytölle.