Suomen suurimpien kaupunkien Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun yhteinen, monivuotinen kestävän kaupunkikehittämisen strategia on tuottanut pysyvään käyttöön hyviä työkaluja, uusia toimintatapoja sekä luonut tiiviin yhteistyöverkoston. 

6Aika on kaupunkistrategia, jonka puitteissa on toteutettu kymmeniä kaupunkikehittämiseen, työllisyyteen ja osaamiseen liittyviä hankkeita. Hankkeissa keskeisessä roolissa on ollut yhteistyö ja jokaisessa hankkeessa onkin ollut toteuttajia vähintään kahdesta kaupungista. Strategian perustana on toiminut kolme kärkihanketta: Avoimet innovaatioalustat, Avoin data ja rajapinnat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus. 

Vuonna 2014 aloitettu strategia päättyy tämän vuoden heinäkuussa, mutta mukana olleiden kaupunkien mukaan työn tulokset näkyvät myös jatkossa. Osaamisen ja resurssien jakaminen, yhteisten toimintamallien luominen ja monipuoliset tavat tukea esimerkiksi yrityskenttää halutaan säilyttää. 

Lue lisää yhteisen tekemisen kokemuksista, opeista ja jatkotyöstä 6Aika-kaupunkistrategia on osoittanut yhteistyon voiman