Turun kasvatus- ja opetuslautakunta saa käsittelyynsä Turun kansainvälisen peruskoulun tarveselvityksen 21.6. Hankkeen mahdollinen valmistuminen ajoittuu näillä näkymin vuoteen 2025, jolloin koulu pääsisi muuttamaan uusiin tiloihin Kupittaalle, Tiedepuiston alueelle.

Tällä hetkellä Varissuolla sijaitsevan koulun siirrosta lähemmäs keskustaa ja koulun koon kasvattamisesta on keskusteltu jo pidemmän aikaa ja tavoite on kirjattu myös viime syksynä hyväksyttyyn pormestariohjelmaan.

Uutta sijaintia esitetään Turun Tiedepuiston alueelle

Tarveselvityksessä uutta sijaintipaikkaa esitetään Turun Tiedepuiston alueelle, Joukahaisenkadun ja Untamonkadun kulmaan. Tiloja kaavaillaan Turun ammattikorkeakoulun käytössä olevaan kiinteistöön, johon tehtäisiin tarvittavat muutostyöt. 

Turun Tiedepuisto on kaupunkiseudun merkittävin kasvua tukeva kaupunkikehityskohde. Tiedepuiston tavoitteena on olla kansainvälisesti kiinnostava osaamiskeskittymä, jonka kehittämisellä pyritään hyödyntämään sen koko potentiaali. Kansainvälisen koulun sijoittuminen Tiedepuistoon vahvistaisi alueen tavoitteita ja toimisi osaltaan kilpailutekijänä kansainvälisten yritysten ja osaajien houkuttelussa Turun seudulle.

Tarveselvityksessä määritellään koulun toimintaan liittyviä tilatarpeita, henkilömäärämitoituksia ja sijoituspaikka. Lautakunnan lausunnon jälkeen tarveselvitys viedään elokuussa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Mikäli tarveselvitys hyväksytään, alkaa asian tiimoilta hankesuunnitteluvaihe, jossa suunnitellaan tarkemmin toimintojen sijoittumista esitettyyn kiinteistöön ja selvitetään teknisempiä seikkoja ja kustannuksia. 

Hankesuunnitelma pyritään saamaan käsittelyyn vuoden 2023 alkupuolella. Hankkeen mahdollinen valmistuminen ajoittuu näillä näkymin vuoteen 2025. Aikataulu täsmentyy jatkosuunnittelun edetessä.

Turun kansainvälinen koulu on Turun kaupungin koulu, jonka opetuksesta vastaa Turun normaalikoulu perustuen Turun kaupungin ja Turun yliopiston väliseen sopimukseen. Koulun oppilaat ovat kaupungin oppilaita, mutta koulun henkilökuntaan kuuluvat ovat yliopiston työntekijöitä. 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslista:
https://ah.turku.fi/kasopelk/2022/welcome.htm