Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue antavat pyynnöstä lausuntoja STEA-jatkoavustusten hakua varten. Järjestökumppanuus on tärkeää myös sote-uudistuksen myötä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lisätietoja:

Huomaathan, että yleisestä yhteistyöstä, kuten ohjausryhmäjäsenyyksistä tai verkostotyöskentelystä ei tarvitse lähettää lausuntoa/aiesopimusta STEAlle.

Lausuntopyynnöt Turun kaupungille

Turun kaupungille osoitetut lausuntopyynnöt pyydetään lähettämään 31.8.2022 mennessä sähköpostitse Turun kaupungin kirjaamoon: turun.kaupunki@turku.fi tai postiosoitteeseen Turun kaupungin kirjaamo, PL 355, 20101 Turku. Käyntiosoite: Puolalankatu 5, 20100 Turku.

Laita sähköpostiin tai kuoreen otsikoksi STEA-lausuntopyyntö.

Lausuntopyynnöt Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle osoitetut lausuntopyynnöt pyydetään lähettämään 31.8.2022 mennessä sähköpostitse Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluorganisaation kirjaamoon: kirjaamo@tyks.fi

Laita sähköpostiin otsikoksi V-S hyvinvointialue STEA-lausuntopyyntö.

Ohjeet STEA-lausuntopyyntöä varten

Lausuntopyyntöön liitetään alustava hankesuunnitelma, josta käy ilmi:

 • toiminnan tai hankkeen nimi
 • miksi toimintaa tai hanketta tarvitaan, miten se eroaa muusta vastaavasta toiminnasta
 • kohderyhmä
 • tavoitteet
 • toteutus
 • kesto
 • yhteistyötahot.

Lausuntopyynnössä pyydetään kuvaamaan:

 • Miten toiminta eroaa tarjolla olevasta kaupallisesta toiminnasta?
 • Millä tavalla toiminta täydentää samaa tai samankaltaista julkisen sektorin toimintaa?
 • Millaista yhteistyötä toivotte julkisen sektorin kanssa?
 • Yhteistyötaho Turun kaupungilla tai Varsinais-Suomen hyvinvointialueella: Henkilöt, joiden kanssa hankkeesta on keskusteltu?

Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue katsovat lausuntopyynnöt yhdessä. 31.8.2022 jälkeen saapuneita lausuntopyyntöjä ei huomioida. STEA on ohjeistanut yhdistyksiä olemaan yhteydessä omaan avustusvalmistelijaan, jos lausuntoa tai aiesopimusta ei ole mahdollista saada muuttuvassa tilanteessa kunnalta/hyvinvointialueelta.

Asiasanat: