Euroopan Unionin komissio päätti 29.6.2022 myöntää Verkkojen Eurooppa –välineen rahoitusta yhdeksälle hankkeelle Suomessa. Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen ja Turun ratapihojen rakentamiselle myönnettiin tukea 22,98 miljoonaa euroa. Summa jakautuu tasan Väyläviraston ja Turun kaupungin kesken.

Kupittaa-Turku-ratahanke on osa Helsinki–Turku-välin nopean junayhteyden rakentamista. Tukihankkeen tavoitteena on mahdollistaa Helsinki–Turku-välin nopean junayhteyden aiheuttama merkittävä henkilöliikenteen kasvu, sen yhteensovittaminen tavaraliikenteen kanssa sekä edesauttaa lähiliikenteen kehittämistä Turun seudulla.

Väylävirasto ja Turun kaupunki vastaavat vuoteen 2024 jatkuvan rakentamishankkeen kustannuksista puoliksi. Euroopan Unioni on jo aikaisemmin tukenut Väyläviraston, Turun kaupungin ja VR:n yhteistyönä toteuttamaa hankkeen suunnitteluvaihetta 6,3 miljoonalla eurolla.

- Euroopan komission tukipäätös osoittaa kiistatta, että ratahanke on yhteiskuntataloudellisesti perusteltu ja täyttää kaupungin asettamat tavoitteet raideliikenteen kehittämiselle. Komissio myös näkee Kupittaa-Turku-ratahankkeen oleellisena osana eurooppalaisen rataverkoston kehittämistä. Päätöstä voidaan samalla pitää lähtölaukauksena niin Tunnin junalle kuin Turun seudun lähijunaliikenteellekin, arvioi rahoituspäätöstä Turun kaupungin omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Kupittaa-Turku-ratahankkeen rakentamistyöt ovat parhaillaan käynnissä. 15.8. alkaen Helsingin suunnasta Turkuun saapuvat junat jäävät Kupittaan asemalle, eivätkä jatka Turun päärautatieasemalle. Kupittaan asemalta järjestetään jatkoyhteys Turun keskustaan ja satamaan vaihtoehtoisilla kulkuvälineillä.

Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) CEF-ohjelmasta tuetaan TEN-T-verkon liikennehankkeita. Euroopan laajuinen TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet, meri- ja lentoyhteydet yhdeksi liikenneverkoksi. Rahoitusta myönnettiin Suomessa sekä ydin- että kattavan verkon hankkeille. CEF-ohjelmasta rahoitetaan TEN-T-verkon toteuttamista CEF- ja TEN-T-asetusten mukaisesti.

Komissio tekee tukien maksatusta koskevat sopimukset kunkin hakijan kanssa vuoden 2022 loppuun mennessä.

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Turun kaupunki, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.