Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän uuden metsänhoitosuunnitelman tavoitteena on muun muassa vahvistaa yhtymän omistamien metsien hiilensidontakykyä sekä tukea luonnon monimuotoisuutta.

Seurakuntayhtymä aikoo tulevaisuudessa siirtyä metsänhoidossaan jatkuvan kasvatuksen menetelmään, joka edistää luonnon monimuotoisuutta ja on ympäristön kannalta kestävämpi ratkaisu kuin avohakkuut. Samaa menetelmää hyödynnetään myös Turun kaupungin omistamissa metsissä.

Jatkuvan kasvatuksen lisäksi seurakuntayhtymä on asettanut uuden toimintasuunnitelmansa tavoitteeksi vahvistaa metsien hiilensidontakykyä. Tätä edistetään esimerkiksi antamalla puuvarannon kasvaa rauhassa. Tavoite tukee osaltaan yhtymän ja Turun kaupungin tavoitteita saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2029 mennessä.

Tällä hetkellä valtaosa yhtymän omistuksessa olevista metsistä olisi puustonsa iän puolesta uudistuskypsää, mutta suuria hakkuita ei suunnitella. Jatkuvaan kasvatukseen siirtyminen edellyttää vuosikymmenien kehitystyötä. Tavoitteena onkin, että tulevaisuudessa seurakuntayhtymän metsät ovat monimuotoisia ja niissä kasvaa runsaasti eri-ikäistä puustoa. Maltillisten hakkuiden avulla voidaan myös hillitä esimerkiksi haitallisen tyvilahon leviämistä kuusivaltaisissa metsissä.

Lue laajempi artikkeli aiheesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verkkolehdestä. Uutinen löytyy sivulta kahdeksan.