Pyöräily sallitaan tietyillä kuntopoluilla.

PYÖRÄILYN SALLIMINEN TIETYILLÄ KUNTOPOLUILLA 2022

Ensimmäiset kuntoreiteille asennetut pyöräilyn sallivat liikennemerkit on saatu asennettua paikoilleen ja nyt pyöräily sallitaan tarkkaan harkituilla kuntoreittiosuuksilla. Muutosta on valmisteltu pitkään Turun kaupungin kaupunkiympäristön liikennesuunnittelun ja vapaa-ajan liikuntapalvelujen yhteistyönä. Muutoksella pyritään edistämään pyöräilyä ja lisäämään pyöräilyn houkuttelevuutta arkiliikunnassa erityisesti työ- ja koulumatkaliikenteessä.

Tarkoituksena lisätä pyöräilylle sallittujen väylien yhteneväisyyttä

Tähän asti kaikki kuntoreiteiksi merkityt reitistöt ovat olleet merkitty pyöräilyn kieltävin C1- liikennemerkein. Liikennemerkit ovat olleet hyvin perusteltuja niillä kuntoreittiosuuksilla, jotka eivät risteä muiden pyöräteiden tai kevyenliikenteen väylien kanssa.

Suunnitelman mukaisesti merkit on vaihdettu C2 eli moottoriajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkkeihin, jolloin pyöräily tietyillä kuntopoluilla on sallittua. Tarkoituksena ei ole osoittaa kuntoreittejä pyöräilijöiden kuntoradoiksi, vaan sallia pyöräily sellaisilla kuntoreittiosuuksilla, jotka lisäävät pyöräilylle sallittujen väylien yhtenäisyyttä.

Pyöräilyä edistetään turvallisuus huomioiden

Esimerkiksi koululaisten liikkumista halutaan edistää turvallisia väyliä pitkin koulun ja kodin välillä. Liikennemerkkejä noudattaen on voinut joutua kiertämään pitkiä matkoja polkupyörällä, vaikka lyhyen matkan kuntoradaksi merkitty väylä olisi tarjonnut turvallisen sekä nopean reitin asuinalueen ja koulun välille.

Muutoksella edistetään turvallisen koulumatkaliikenteen lisäksi työmatkaliikennettä. Muutoksen vaikutusta seurataan ja havainnoidaan aktiivisesti. Tarkoituksena on jatkaa pyöräilyn edistämistä tulevina vuosina turvallisuus huomioiden.

Lisätietoja:

Oskari Nummi
Liikuntapaikkapäällikkö
Liikuntapalvelukeskus
Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuus
p. 050 554 6230, oskari.nummi@turku.fi