Itämerihaaste valmistelee parhaillaan uutta toimenpideohjelmaa vuosille 2024–2030. Mitä Turun tulisi mielestäsi huomioida uudessa Itämerta koskevassa toimenpideohjelmassa?

Vuonna 2007 Helsingin ja Turun kaupungit tekivät yhteisen aloitteen Itämeren suojelemiseksi ja käynnistivät Itämerihaasteen, jonka tavoite on sitouttaa kaupunkeja, kuntia ja organisaatioita vapaaehtoisiin Itämeren suojelutoimenpiteisiin. Visiona on puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri.

Helsingin ja Turun kaupungit toteuttavat vapaaehtoisia suojelutoimenpiteitä yhteisen toimenpideohjelman kautta. Ensimmäinen toimenpideohjelma toteutettiin vuosina 2008–2013, toinen vuosina 2014–2018 ja kolmatta toteutetaan vuosien 2019–2023 aikana. Toimenpideohjelmat huomioivat EU:n Itämeren alueen strategian ja Itämeren suojelukomission (HELCOM) suositukset Itämeren suojelun edistämiseksi sekä alueelliset ympäristöstrategiat ja -ohjelmat. Itämerihaaste valmistelee parhaillaan uutta toimenpideohjelmaa vuosille 2024–2030.

Itämeren alueella asuu yli 85 miljoonaa ihmistä. Haluamme huomioida uudessa toimenpideohjelmassa vahvasti myös kaupunkilaisten toiveet ja näkemykset. Vaikuta siis Itämeren tilaan ja kerro meille, mitä juuri sinun mielestäsi Turun tulisi huomioida uudessa toimenpideohjelmassa?

KYSELYYN voi vastata 4.9. asti.