Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut nousevat enimmillään 7 euroa lapselta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Asiakasmaksut tarkistetaan joka toinen vuosi

Varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (1087/2021).

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu kuukaudessa nousee 1.8.2022 alkaen 288 eurosta 295 euroon. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on enintään 118 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Pienin perittävä kuukausimaksu nousee yhdellä eurolla 28 euroon.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2022 lähtien seuraavat:

Perheen koko

henkilöä

Nykyinen

tuloraja €/kk

Tuloraja 1.8.2022

alkaen €/kk

Korkein

maksu %

2

2 798

2 913

10,7

3

3 610

3 758

10,7

4

4 099

4 267

10,7

5

4 588

4 777

10,7

6

5 075

5 284

10,7

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu tarkistetaan maksupäätöksellä indeksitarkistuksen jälkeen kaikilta perheiltä. Samoilla perusteilla tarkistetaan myös lapsikohtaisen palvelustelin arvo.

Täsmennys tilapäisen hoidon maksuperusteisiin

Tilapäisellä hoidolla tarkoitetaan satunnaista hoitosuhdetta, joka ei jatku kuukausittain, eikä palvelua voi varata useiksi kuukausiksi kerrallaan.

Tilapäisen hoidon maksu on 20 euroa/ päivä lapselta ja sama maksu peritään kaikilta tilapäisessä hoidossa olevilta sisaruksilta.